Pôdohospodárska platobná agentúra aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS

Pozemky, pozemok
Foto: ilustračné, Getty images

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) aktualizovala systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov LPIS. Po aktualizácii stúpol počet dopytov na úpravu pre zníženie výmery dielu pôdneho bloku u časti žiadateľov o priamu podporu.

Ak žiadatelia po preverení svojich hraníc užívania na aktuálnej ortofotosnímke a v teréne zistia nesúlad, môžu sa obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý požiadavku preverí a poskytne k nemu stanovisko. PPA o tom informovala v tlačovej správe.

Nedopasky majú byť odstránené

„Plochy nevyužívané na poľnohospodárske účely nie sú oprávnené na poberanie priamych podpôr. Pri aktualizácii LPIS vychádzala PPA z aktuálnych ortofotosnímok, ktoré boli snímané v priebehu vegetačného obdobia roku 2021, preto je potrebné, aby si žiadatelia o priame podpory svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch. Odporúčame, aby si plochy skontrolovali aj v teréne,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

PPA upozorňuje na to, že ak sa zníži výmera dielu pôdneho bloku pod 0,30 hektára, takéto diely pôdnych blokov nespĺňajú podmienku minimálnej súvislej výmery pre poskytovanie priamych podpôr.

Žiadatelia by sa tiež mali ubezpečiť, že spĺňajú podmienky oprávnenosti a boli odstránené aj nedopasky. Pri človekom vytvorených štruktúrach ide totiž o každý prvok bez ohľadu na jeho veľkosť a trvanie.

Prvok kontrolného systému

Pri prírodných štruktúrach je za relevantnú výmeru považovaná plocha od 0,01 hektára, ktorá sa nachádza na rovnakom mieste aspoň rok. Diely pôdnych blokov LPIS nie sú viazané na podporovanú výmeru, ale na skutkový stav na ploche.

LPIS predstavuje vektorové hranice poľnohospodárskej krajiny a nesie informácie o kóde, výmere, kultúre či využití pôdy, vrátane ďalších referenčných vrstiev, ktoré sú používané ako podklad pre žiadosti o priame podpory.

LPIS je prvkom integrovaného administratívneho a kontrolného systému a zodpovedá skutkovému stavu podľa najnovších dostupných údajov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef Kiss
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra