Pôdohospodárska platobná agentúra má novú šéfku a predstavila opatrenia proti šíreniu Covid-19

Farmár, pole
Foto: ilustračné, Getty images

Novou generálnou riaditeľkou Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je Beatrix Galandová. Na pozícii generálneho riaditeľa agentúry vystriedala Juraja Kožucha. V pondelok ju do pozície vymenoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

Agentúru SITA o tom v utorok informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Vladimír Machalík. Zároveň dodal, že PPA zavádza opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr.

Bola členkou najvyššieho vedenia

Beatrix Galandová bola členkou najvyššieho vedenia PPA. Do funkcie generálnej riaditeľky prechádza z pozície riaditeľky odboru vnútorného auditu, ktorú zastáva od októbra roku 2016. Na PPA pôsobí od jej vzniku v roku 2004.

Pracovala na sekcii priamych podpôr a organizácie trhu, na odbore vonkajších vzťahov ako vedúca oddelenia monitoringu legislatívy EÚ a na odbore vnútorného auditu.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Hovorca MPRV Vladimír Machalík zároveň v utorok informoval, že PPA zavádza opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 a administráciou podpôr.

„PPA nezastavila žiadne administratívne činnosti, len ich vykonáva s menším počtom zamestnancov, keďže niektorí zamestnanci čerpajú OČR, či PN. Vzhľadom na zabezpečenie našich systémov totiž nie je možné z bezpečnostných dôvodov vykonávať našu prácu z domu,“ povedal Juraj Kožuch, ktorý viedol rokovania za PPA. Za rok 2019 je potrebné schváliť už len 1 249 žiadostí, čo je podľa MPRV výrazne menej ako pred rokom.

Žiadateľom zavolajú alebo pošlú email

K administrácii podpôr v roku 2020 informovali predstavitelia PPA, že agentúra bude poskytovať technickú pomoc pri GSAA. Telefonicky alebo emailom bude kontaktovať žiadateľov, ktorí využili technickú pomoc v roku 2019. Ide približne o 8 000 žiadateľov, zväčša starších a malých, z 18 640 podaných Jednotných žiadostí v minulom roku.

Informovať ich bude o všetkých možnostiach a nápovedách. Pre žiadateľa budú pripravené všetky podklady, aby bol schopný žiadosť podať sám, bez nutnosti osobného kontaktu s pracoviskom.

V súvislosti s pandémiou a zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 plánuje PPA spustiť podávanie Jednotných žiadostí na rok 2020 od 6. apríla 2020 (približne v rovnakom termíne ako v predchádzajúcich rokoch).

V spojení s predĺžením konečného termínu na podanie žiadosti do 15. júna 2020, tak bude možné cielenejšie rozvrhnúť žiadateľov, aby neprichádzali do vzájomného kontaktu. Zamedzí sa tak aj väčšiemu zhromažďovaniu žiadateľov na regionálnom pracovisku, ako keby bol termín na podanie obmedzený na kratší časový úsek.

Sprístupnia plochu a dodržia odstup

Kontroly na mieste zamerané na plochy budú vykonávané bez účasti žiadateľa. Doklady potrebné počas kontroly budú vyžadované písomne poštou alebo mailom.

Pri kontrole plôch, kde bude nutné k vstupu na pozemky odomknutie oplotenia a sprístupnenie plochy (napr. vinohrady, sady), bude žiadateľ v predstihu telefonicky vyzvaný na sprístupnenie daného pozemku.

Viac o téme: Koronavírus

Žiadateľ odomkne a sprístupní plochu a dodrží odstup. Na pozemok kontrolná skupina pôjde bez žiadateľa, vykoná meranie a fotodokumentáciu a pozemok opustí.

Pri finančnej kontrole na mieste platí naďalej dohodnutie termínu s prijímateľom pred jej výkonom. Kontrola prebehne tak ako doteraz – kontrola dokumentácie v miestnosti za dodržania hygienických opatrení a fyzická kontrola v teréne.

Elektronický podpis bude potrebný

Pre plynulý a úspešný priebeh tohtoročnej kampane bude zas nevyhnutná disciplinovanosť žiadateľov, prioritné využívanie elektronického podpisu (ZEP) pri komunikácii zo strany žiadateľov a podpora poľnohospodárskych samospráv pri informovaní žiadateľov o uvedených opatreniach.

PPA v roku 2019 vyplatila 74 995 žiadateľom 839,4 milióna eur. Z toho predstavovali priame podpory pre poľnohospodárov 617,7 mil. eur. Agentúra administruje aj podpory pre potravinársky a lesnícky sektor. Obciam poskytuje dotácie na realizáciu kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zlepšenie vzhľadu obcí, lávky, mosty, chodníky, autobusové zastávky či domy smútku.

Tiež na obnoviteľné zdroje a úsporu energie, zvyšovanie kvality života, voľný čas, informačné a smerové tabule, náučné a cykloturistické chodníky, skvalitňovanie turistických objektov, na poľné a lesné cesty, protierózne a protipovodňové zariadenia. V PPA pracuje približne 800 zamestnancov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Beatrix GalandováJán MičovskýJuraj KožuchVladimír Machalík