Pôdohospodárska platobná agentúra v roku 2018 vyplatila rekordných 730 miliónov eur

Sugar cane hasvest plantation aerial
Foto: Getty Images

Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila v roku 2018 viac ako 730 miliónov eur. Rozdelilo si ich 42 357 žiadateľov. Väčšina peňazí pochádza zo zdrojov EÚ, ale patrí sem aj štátna pomoc.

„Rok 2018 bol pre nás veľkou výzvou a dnes ho môžeme zhodnotiť ako vôbec najúspešnejší v histórii agentúry,“ uviedol riaditeľ PPA Juraj Kožuch. Dodal, že PPA sa darí aj elektronizácia grafických príloh žiadostí (systém GSAA) a agentúre sa tiež darí v riešení súdnych sporov so žiadateľmi.

V oblasti priamych platieb pre poľnohospodárov vyplatila PPA 578 miliónov eur, čo je o 8 percent viac ako vlani a najviac v histórii agentúry. Zadministrovala 70 933 žiadostí v prepočte na administrované schémy, čo je o 6 percent viac. V roku 2018 zároveň vyplatila 45552 žiadateľom preddavky na podporu živočíšnej výroby vo výške celkovo 23,5 milióna eur.

PPA tiež poskytovala bezplatnú pomoc pri zakresľovaní hraníc užívania pozemkov, ktorú využilo 8600 žiadateľov. Všetkých 18730 žiadostí prešlo tzv. Predbežnou krížovou kontrolou, a to práve vďaka elektronickým grafickým prílohám žiadosti v systéme GSAA.

„Približne štvrtina žiadostí obsahovala chyby už pri tejto kontrole. Takto si žiadatelia mohli opraviť nezrovnalosti bez hrozby sankcií,“ vysvetľuje Kožuch.

V rámci projektových podpôr prijala PPA 1708 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zmluvy uzatvorila so 892 subjektami, ktoré si rozdelili celkovo 84,3 milióna eur. V roku 2018 schválila PPA príspevky na projektové opatrenia vo výške 134,15 milióna eur. Vyplatila 1007 žiadostí o platbu, čo je takmer trojnásobok oproti predchádzajúcemu roku.

PPA tiež skontrolovala všetky žiadosti na projektové kontroly. Počet fyzických kontrol na mieste stúpol o 130 percent na 774. Vďaka kontrolám došlo k odstúpeniu až 220 zmlúv v celkovej sume 19 miliónov eur. V oblasti kontrol spolupracuje PPA aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. V súvislosti s priamymi platbami podala 7 kvalifikovaných trestných oznámení.

Riaditeľ PPA na tlačovej konferencii zdôraznil aj to, že v budúcnosti sa bude snažiť čo najviac zjednodušovať administratívu pre žiadateľov a viac využívať moderné technológie a digitalizáciu.

„Nevyhnutne potrebujeme digitalizáciu agentúry, na ktorej pracujeme s Útvarom hodnoty za peniaze. Chceme čo najviac minimalizovať administratívnu náročnosť pre žiadateľov, tiež maximalizovať tzv. Nulový kontakt s žiadateľom, ktorý eliminuje možné riziká ovplyvňovania poskytovania podpôr zo strany žiadateľov ktorí sa ho v poslednej dobe snažia vykonávať aj nátlakovými akciami. A chceme zefektívniť počet kontrol prostredníctvom moderných technológií, aby prostriedky EÚ aj zo štátneho rozpočtu transparentne poskytované žiadateľom,“ uzavrel Kožuch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra