Pôdohospodárska platobná agentúra vlani rozdelila vyše 800 miliónov

MPRV SR: Reakcia na tvrdenia Nicholsonovej
Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožžuch Foto: SITA/Branislav Bibel

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla v roku 2019 najlepšie výsledky v celej svojej histórii. Celkovo 74 995 žiadateľom vyplatila vlani 839,4 milióna eur. Ide pritom o najvyšší počet žiadateľov aj najvyššiu sumu od vzniku agentúry. To všetko PPA zvládla s najnižším podielom prevádzkových nákladov spomedzi platobných agentúr v celej Európskej únii. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.

Najefektívnejšia v EÚ

„Špičková práca, maximálne nasadenie našich zamestnancov a absolútna efektivita vynakladaných prostriedkov charakterizujú rok 2019 pre Pôdohospodársku platobnú agentúru. Rekordnému počtu žiadateľov sme vyplatili rekordný objem finančných prostriedkov. Našimi výkonmi sme tak na úrovni bankovej inštitúcie. Zároveň sme intenzívne pracovali na digitalizácii i elektronickej bezpečnosti,“ povedal Juraj Kožuch.

V oblasti poľnohospodárstva PPA vyplatila 27 420 žiadostí priamych podpôr v hodnote 617,7 milióna eur. Celkovo bolo podporených 1,848 mil. hektárov, čo predstavuje 77,7 % poľnohospodárskej plochy v SR a podporených bolo 27,5 milióna hospodárskych zvierat. V rámci projektových podpôr vyplatila PPA 276 žiadateľov v celkovej sume 38,7 mil. eur. Cez tzv. spoločnú organizáciu trhu vyplatila 354 žiadostí v sume 16,7 mil. eur. V rámci štátnej pomoci vyplatila PPA 2 724 žiadostí v sume 44,6 mil. eur.

Kam šli peniaze

PPA podporila v roku 2019 až 322 obcí celkovou sumou 34,3 mil. eur. Prostriedky smerovali na realizáciu kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd, zlepšenie vzhľadu obcí, lávky, mosty, chodníky, autobusové zastávky, domy smútku, obnoviteľné zdroje a úsporu energie, zvyšovanie kvality života, voľný čas, informačné a smerové tabule, náučné a cykloturistické chodníky, skvalitňovanie turistických objektov. Na poľné a lesné cesty, protierózne a protipovodňové zariadenia získalo od PPA 13 obcí celkovo 9 mil. eur. Obce boli aj medzi žiadateľmi o poľnohospodárske priame platby, kde 18 obcí získalo 44 200 eur a v rámci ekosystémových služieb pre obhospodarovateľov lesa získalo päť obcí celkovo 44 300 eur.

Dôležitou oblasťou podpôr PPA je aj Školský program – školské mlieko a školské ovocie a zelenina. V roku 2019 agentúra podporila v rámci školského mlieka 2 682 vzdelávacích zariadení a 477 869 žiakov. Vyplatená suma 2,8 mil. eur smerovala napríklad na konzumné mlieko, syr, tvaroh, jogurt, fermentované mliečne výrobky a ďalšie. V rámci školského ovocia a zeleniny podporila agentúra 3 654 vzdelávacích zariadení a 574 441 žiakov. Celkovo 3,9 mil. eur mohli konzumovať na jablká, hrušky, mrkvu, kaleráb, reďkovku, ovocné a zeleninové šťavy a ďalšie.

Pomoc pre potravinárov aj lesníkov

V sektore potravinárstva podporila PPA projekty 138 spracovateľov príspevkom v celkovej sume 37 mil. eur. V rámci dotácií na účasť spracovateľov na výstavách vyplatila 71 subjektom 62 účastí na slovenských a 57 účastí na zahraničných výstavách v celkovej sume 0,7 mil. eur. Išlo o potravinárske výstavy v Berlíne, Norimbergu, Dubaji, Amsterdame, Kolíne, Barcelone, Ningbo, Londýne, Moskve, Varšave, Miláne či Frankfurte.

V rámci lesníctva podporila PPA 153 subjektov celkovou sumou 29,4 mil. eur. Prostredníctvom priamych podpôr vyplatila 1,9 mil. eur na 269 žiadostí. Agentúra podporila 111 subjektov v oblasti ekosystémových služieb, hospodárenia blízkemu prírode, v celkovej sume 2,5 mil. eur. Podporených tak bolo 81 000 ha slovenských lesov.

Platobná agentúra podporila prostredníctvom dvoch schválených organizácií včelárov 192 organizácií a viac ako 2 000 včelárov sumou 1,2 milióna eur. V rámci projektových podpôr získali cez pokračovanie opatrenia „Mladý farmár“ ďalší traja žiadatelia celkovo 85 000 eur.

„Rok 2020 bude pre Pôdohospodársku platobnú agentúru rokom príprav na novú európsku Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2020, odbyrokratizovaní a digitalizácií procesov. Budeme naďalej znižovať administratívnu záťaž pre žiadateľov. Našim cieľom je byť aj v roku 2020 najefektívnejšou agentúrou v rámci Európskej únie,“ uviedol Juraj Kožuch.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Kožuch
Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra