Pokles živočíšnej výroby negatívne ovplyvňuje potravinovú bezpečnosť, varuje NKÚ

NKÚ: 25 rokov fungovania úradu
Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karol Mitrík Foto: SITA/Diana Černáková

Najvyšší kontrolný úrad evidoval počas kontroly živočíšnej výrobu v poľnohospodárstve SR niekoľko nedostatkov a príležitostí na zlepšenie.

Na základe výsledkov kontroly živočíšnej výroby v poľnohospodárstve na Slovensku Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) skonštatoval, že pokles živočíšnej výroby negatívne ovplyvňuje rozvoj vidieka a ohrozuje potravinovú bezpečnosť krajiny. Národná autorita pre oblasť externej kontroly zároveň upozornila, že podľa výsledkov kontroly 70 projektov v hodnote takmer 20 mil. eur, naďalej pretrvávajú závažné nedostatky v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), kde je nespoľahlivý systém vnútornej kontroly. Informoval o tom v piatok hovorca NKÚ Marek Papajčík v tlačovej správe.

„NKÚ sa pri kontrole zameral na živočíšnu výrobu v poľnohospodárstve a zisťoval, ako je zabezpečené jej skvalitňovanie prostredníctvom európskych fondov a štátnych dotácií. U prijímateľov finančnej pomoci tiež preveroval, či sú verejné prostriedky vynaložené efektívne a účinne,“ ozrejmil Papajčík. Za posledných 30 rokov podľa zverejnenej správy NKÚ dramaticky klesol počet chovaného hovädzieho dobytka o 30 % a ošípaných až o 80 %. To sa odrazilo aj na poklese zamestnanosti. Kým ešte v r. 2005 pracovalo v poľnohospodárstve viac ako 81 tisíc ľudí, v r. 2016 to už bolo len 50 tisíc.

Zvýšil sa export

Negatívom je podľa NKÚ aj skutočnosť, že za ostatných 10 rokov sa výrazne zvýšil export živých zvierat do zahraničia, pričom jedným z dôvodov je nedostupnosť služieb pre ich druhotné spracovanie (bitúnky, kafilérie) a tiež vyššia výkupná cena. Kvalitné slovenské hovädzie a bravčové mäso tak podľa NKÚ končí na pultoch obchodov zahraničných predajcov.

Hoci je živočíšna výroba z hľadiska potravinovej bezpečnosti jedným z hlavných sektorov poľnohospodárstva, podpora pre rastlinnú výrobu je podľa NKÚ nepomerne vyššia ako pre živočíšnu. Celková podpora priamymi platbami sa postupne zvyšovala z 203 mil. eur v r. 2005 až na 408 mil. eur v r. 2016. Reálna finančná podpora pre živočíšnu výrobu však mala kolísavý trend a v roku 2016 pre chovateľov zvierat išlo len 54 mil. eur, kým zvyšných 354 mil. eur smerovalo do rastlinnej výroby.

Malá podpora voči zahraničnej konkurencii

Zo strategického hľadiska je závažným faktom pre slovenské poľnohospodárstvo podľa NKÚ aj skutočnosť, že domáci farmári dostávajú v prepočte na jeden hektár výrazne menej financií ako ich kolegovia z ostatných európskych krajín. V rámci krajín V4 je to dokonca najmenej.

NKÚ SR preto odporúča rezortu poľnohospodárstva zamerať pozornosť na financovanie živočíšnej výroby vo väčšej miere ako doteraz. „Ak chceme zabezpečiť kvalitu v sektore živočíšnej výroby, musia byť výraznejšie podporené komplexné projekty, ktoré sú schopné si vo vlastnej réžii zabezpečiť sebestačnosť. To znamená, že by mohli byť pozitívne zvýhodnení prijímatelia, ktorí sa zaoberajú chovom a zároveň aj spracovaním mäsa a mäsových výrobkov, resp. majú možnosti napojenia sa na existujúce podniky pôsobiace v tomto segmente,“ uviedol v správe NKÚ.

Z analýzy verejne dostupných dát je podľa NKÚ zjavné, že Slovensko je schopné produkovať dostatok živých zvierat na pokrytie domácej spotreby. „Napriek tomu v ostatných rokoch kontinuálne rastie dovoz zvierat, čerstvého, chladeného aj mrazeného mäsa. Pri navýšení cielených investícií do tohto sektora a pri nastavení správnej štátnej stratégie by bol slovenský trh schopný absorbovať kvalitnú produkciu slovenského hovädzieho a bravčového mäsa,“ pokračoval v hodnotení stavu NKÚ.

Problémy na PPA

Ako ďalej skonštatoval úrad, jednou zo systémových chýb je, že kontroly využitia príspevkov z PPA priamo na mieste sa vykonávali formálne a nepreukázateľne. „Kontrolóri práve preto odporúčajú vedeniu rezortu pôdohospodárstva zvýšiť dohľad nad PPA a vedenie zároveň musí vyžadovať od agentúry cielený výkon tematických kontrol zameraných na rizikové segmenty jej agendy,“ dodal NKÚ v správe o živočíšnej výrobe v poľnohospodárstve SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom