Poľnohospodári môžu získať na rozvoj fariem desaťtisíce eur, ministerstvo im rozdelí štedrý príspevok

farmár
Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe. Foto: ilustračné, Getty Images

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku.

Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, a to od 1. marca 2021 do 31. marca 2021. Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10 do 60-tisíc eur. Informoval o tom v stredu hovorca agrorezortu Daniel Hrežík.

Príspevok aj pre začínajúcich farmárov

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 až 2020 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby.

Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov eur. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 percent z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí 40 percent z celkových oprávnených výdavkov.

Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 percent v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva. Výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov ako aj začínajúcich fariem.

Rozhodne bodovací systém

Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe, do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy, do nových závlahových systémov či na investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou. Podporiť sa majú aj investície do zlepšenia odbytu či do zníženia záťaže na životné prostredie.

V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde v prílohe výzvy.

Projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií – bodovacieho systému. Podrobnosti výzvy sú zverejnené na webovej stránke PPA v sekcii aktuality.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniel Hrežík
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra