Poľovníci sú pohoršení zlyhaním jednotlivcov, SPK preto navrhne legislatívne a interné zmeny

poľovník
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Zoznam prehreškov a individuálnych zlyhaní držiteľov poľovných lístkov je každým dňom dlhší a vzbudzuje všeobecné pohoršenie absolútnej väčšiny poctivých poľovníkov. Zároveň traumatizuje verejnú mienku a polarizuje spoločnosť.

Konštatovala to v pondelok Slovenská poľovnícka komora (SPK), ktorá z tohto dôvodu pripraví návrhy legislatívnych zmien a ustanovení Stanov SPK.

Podľa SPK pri zlyhaniach ide o činy konkrétnych jednotlivcov, pre ktoré je odsudzovaná celá 63-tisícová komunita poľovníkov a spochybňovaná úloha a poslanie poľovníctva v modernej spoločnosti.

Opakované prípady odstrelu psov a koní

SPK je od začiatku tohto roka konfrontovaná opakovanými prípadmi odstrelu spoločenských a hospodárskych zvierat.

„Napriek tomu, že v niektorých prípadoch zastrelenia psov v poľovných revíroch porušili platné právne predpisy aj majitelia psov, následné konanie niektorých držiteľov poľovných lístkov bolo v príkrom rozpore minimálne s etickým kódexom poľovníka. Odstrely koní, ktorých okolnosti sú ešte stále predmetom vyšetrovania, sú ďaleko za hranicou akejkoľvek akceptovateľnosti a SPK sa od takejto svojvôle jednotlivcov dôrazne dištancuje,“ ozrejmil hovorca SPK Alojz Kaššák.

Pripravované zmeny v ustanovení Stanov SPK

Prezídium SPK, po vyhodnotení skutkovej podstaty všetkých prípadov a po posúdení vývoja prejavov nezodpovednosti a nedisciplinovanosti niektorých svojich členov, začalo s prípravou zmien ustanovení Stanov SPK, Disciplinárneho poriadku SPK a v neposlednom rade s návrhom zmien poľovníckej a s výkonom práva poľovníctva súvisiacej legislatívy.

Spoločným cieľom týchto aktivít bude predchádzanie takémuto svojvoľnému konaniu jednotlivcov zvýšením spoločenskej i samosprávnej kontroly, zavedením registra disciplinárnych previnení a porušení zákonných a podzákonných noriem, ale aj výrazné sprísnenie postihov.

SPK a jej odborné komisie pripravia návrhy na zmenu a doplnenie ustanovení zákona o poľovníctve týkajúcich sa právomoci odstrelu psov a mačiek vrátane sprísnenia sankcií za ich neoprávnený odstrel.

Pripravia návrh zmien ustanovení Stanov SPK a ďalších interných predpisov s cieľom, aby tí, ktorí spáchajú trestný čin pytliactva, alebo trestný čin súvisiaci s usmrtením spoločenských alebo hospodárskych zvierat, alebo svojim nezodpovedným konaním spôsobia ujmu na zdraví, alebo majetku, už nezasiahli do výkonu práva poľovníctva.

Zmeny zrejme nastanú aj v zákone o poľovníctve

Tiež budú pri zmene zákona o poľovníctve a zmenách s výkonom práva poľovníctva súvisiacich zákonov žiadať úpravu zákonného režimu podmienok pohybu spoločenských a hospodárskych zvierat v poľovných revíroch vrátane kontroly ich dodržiavania tak, aby sa predchádzalo vzniku konfliktov medzi ich majiteľmi a užívateľmi poľovných revírov.

Budú žiadať transparentné právomoci kontroly a možnosť udeľovania sankcií za porušovanie zákonov majiteľmi spoločenských a hospodárskych zvierat pre poľovnícku, lesnú, poľnú stráž a stráž prírody.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alojz Kaššák
Firmy a inštitúcie Slovenská poľovnícka komora