Poľovník už nebude môcť len tak zastreliť psa v lese

Pes, ilustračná snímka
Foto: SITA/Marek Mrvišš

Za usmrtenie psa budú hroziť sankcie až do 3 000 eur a zákaz poľovnej činnosti na tri roky. Zákaz svojvoľne zastreliť v lese označených psov je v novom zákone o poľovníctve, ktorý navrhuje ministerstvo pôdohospodárstva.

Prelomová novinka

Poľovnícky zákon prichádza okrem iných zmien aj s prelomovou novinkou, zakazuje poľovníkom strieľať voľne pobehujúcich označených psov.

Reagujeme na aktuálny stav, keď dochádza k zastreleniu psa, ktorý má majiteľa.  To následne vrhá negatívne svetlo na poľovníkov, ktorí robia množstvo veľmi dôležitej práce. Návrhom zákona nastavujeme jasné pravidlá i povinnosti poľovníkov, ale i majiteľov. Tí si budú musieť psy pri prechádzke lesom riadne označiť a držať vo vzdialenostnom limite. Nebudú však musieť mať obavy, že ich psíka v neočakávanej situácii poľovník zastrelí,“ vysvetlila ministerka Gabriela Matečná.

Ak dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich označených psov a mačiek v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíra alebo držiteľom poľovného lístka, môže vlastník požadovať náhradu škody.

Za usmrtenie psa budú hroziť sankcie až do 3 000 eur a zákaz poľovnej činnosti na tri roky. Zákon však zároveň v zmysle ochrany zvieraťa nariaďuje vlastníkom držať psa do vzdialenosti 50 metrov od seba.

Výhody aj pre poľovníkov

Ministerstvo pôdohospodárstva pri tvorbe zákona vypočulo poľnohospodárov a sprísnilo podmienky pre poľovníkov tak, aby sa limitovali škody na poľnohospodárskych pozemkoch spôsobované zverou. Vyhovelo i poľovníkom, poľovný lístok sa už bude udeľovať natrvalo. Zabráni sa tak byrokracii a poplatkom pri doteraz povinnom obnovovaní platnosti lístka po piatich rokoch.

Do novely sme zapracovali aj požiadavky verejnosti týkajúce sa zabezpečenia bezpečnosti počas lovu. Vlastníci pozemkov budú môcť v odôvodnených prípadoch, napríklad v čase detského tábora počas letných prázdnin, požiadať o odloženie lovu na svojom pozemku,“ priblížil generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Peter Kicko.

Nový zákon taktiež umožňuje okresným úradom vyhlásiť zónu so zákazom lovu, napríklad v čase výchovy a kladenia mláďat.

Poriadky aj v pozemkoch

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov bude transparentnejšie.

O všetkom budú rozhodovať práve oni a to demokraticky podľa veľkosti pozemku. Štátni správcovia budú mať povinnosť sa na rokovaniach zúčastniť a dohliadať na ich priebeh,“ vysvetlil generálny tajomník služobného úradu Jaroslav Regec. Návrh zákona zároveň podľa neho stransparentňuje a zjednocuje postupy okresných úradov.

Odstránia sa tak často dlhodobo prebiehajúce súdne spory. Upravujú a riadne sa definujú zmeny hraníc pozemkov, register užívateľov, zverejnenie registrov užívateľov a poľovných revírov, práva a povinnosti poľovníckej stráže, poľovníckych organizácií a poľovníckych hospodárov. Taktiež sa zvýšia kompetencie poľovníckych hospodárov, ktorí nebudú môcť byť bezdôvodne odvolaní na návrh užívateľa poľovného revíru. Taktiež prestane byť spoplatnený mimoriadny lov, napríklad v prípade nájdenia zranenej srnky na ceste.

V rámci zachovania genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri pre strednú Európu pribudne aj zavádzanie chránených poľovných oblastí, kde sa bude dať poľovať len s doprovodom. Návrh zákona pokrýva aj optimalizovanie premnoženej zveri v mestách, na cestách, poľnohospodárskych pozemkoch či v lesníctve, vrátane chránených území, kde zver poškodzuje mladé porasty.

Nový zákon o poľovníctve

Ako informoval agentúru SITA hovorca rezortu Vladimír Machalík, vzhľadom na nevyhnutnosť množstva zmien starého zákona spred takmer 10 rokov, nový zákon reaguje, pokrýva a aktualizuje všetky dôležité oblasti. Zakazuje napríklad v lese svojvoľne strieľať označených psov, zvyšuje kompetencie poľovníckych hospodárov, dáva možnosť majiteľom pozemkov a okresným úradom požiadať o odloženie lovu na pozemku a odbremeňuje poľovníkov od zaťažujúcej byrokracie.

Zákon upravuje starostlivosť o zver, zlepšovanie jej životných podmienok, ochranu zveri a poľovníctva, zmeny a užívanie poľovných revírov, poľovné hospodárenie, podmienky lovu, upravuje postup pri uplatňovaní náhrady škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri, podmienky lovu a zužitkovanie zveri.

Taktiež vymedzuje pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory. Zavádza tiež nový systém vzniku užívacieho práva k poľovnému revíru, register užívateľov poľovných revírov, register poľovníckej stráže a poľovníckych hospodárov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom