Pozemkové úpravy sa dotknú prvých 120 katastrálnych území, začnú s najzložitejšími

komasácia, pozemky, pôda
Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 4. decembra, 13:22

Pozemkové úpravy začnú na Slovensku od nového roku od najzložitejších a najpracnejších území. Vláda SR totiž v stredu schválila prvých 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2020.

Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre ich začatie v roku 2020 s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov viac ako 68 miliónov eur. Táto suma bude hradená zo štátneho rozpočtu.

Najnaliehavejšie územia

„Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových úprav päť rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav. Táto suma je vyššia ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najpracnejšie katastrálne územia,“ uviedol v predkladacej správe agrorezort.

Pri priemernej dĺžke prípravného konania pozemkových úprav zhruba štyri až šesť mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne ďalších šesť mesiacov je možné podľa agrorezortu predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020.

Vláda podľa ministerky pôdohospodárstva začala riešiť komplikovaný problém. „Začatie financovania pozemkových úprav štátom a schválenie prvých 120 katastrálnych území po celom Slovensku je historický míľnik pre našu krajinu. Odštartovať vyriešenie tak komplikovaného problému, akým je katastrofálna situácia s rozdrobenosťou pôdy sme dokázali vďaka špičkovej odbornosti a úzkej komunikácii s celým spektrom zainteresovaných. Práve SNS sa podarilo rozseknúť tento komplikovaný uzol, ktorý dusí nielen našich poľnohospodárov, ale takmer každého vlastníka pôdy na Slovensku. Spustenie pozemkových úprav je dôkazom, že riešenia pre občanov a štát dokážu zabezpečiť len skutoční odborníci, nie marketingové tváre,“ uviedla v stredu po rokovaní vlády ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Zoznam vypracovala komisia

Na základe nelegislatívneho materiálu „Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR“, schváleného uznesením vlády 21. augusta 2019, sa majú v priebehu 30 rokov vykonať pozemkové úpravy vo všetkých 3 103 katastrálnych územiach, kde ešte pozemkové úpravy neprebehli alebo ich vykonanie nie je potrebné a účelné.

Podľa agrorezortu je nutné začať pozemkové úpravy každoročne v približne 120 katastrálnych územiach. Predložený zoznam katastrálnych území vypracovala medzirezortná Komisia pre vyhodnotenie kritérií na stanovenie naliehavosti vykonania pozemkových úprav a výber katastrálnych území, ktorá bola zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Komisia vyberala podľa agrorezortu územia na základe zverejnených hodnotiacich kritérií – vlastníckych, užívacích a mimorezortných. Medzi vlastnícke kritériá patria priemerný pocet parciel na jedneho vlastnika, priemerný pocet vlastnikov na jednu parcelu, priemerný pocet parciel na liste vlastníctva na 1 hektár (ha), priemerný pocet vlastnikov na 1 ha, priemerný pocet vlastníckych vzťahov na 1 ha, podiel speciálnych kultur polnohospodárskej pody, podiel poľnohospodárskej pody bez špeciálnych kultur a podiel lesných pozemkov.

Medzi užívacie kritériá patria pocet žiadateľov o priame podpory, viacnásobné deklarácie (križovania) pri žiadateľoch o priame platby, pocet mladých farmarov a podnájomné pozemky. Mimorezortné kritériá sú podpora uzemi zaradených do najmenej rozvinutých okresov a podpora katastrálnych uzemi zaradených do chránených vodohospodárskych oblastí.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Gabriela Matečná
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR