PPA rozhodla o platbách už pre 85 percent poľnohospodárov

Coins 1726618_1280.jpg

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydala od začiatku decembra rozhodnutia o poskytnutí priamych platieb pre 16 044 žiadateľov. Z celkového počtu 18 731 žiadostí to predstavuje rekordných 85,6 %. Poľnohospodárom agentúra vyplatila už viac ako 323,1 milióna eur. „Zo všetkých žiadostí je pritom viac ako 14 tisíc malých poľnohospodárov vo výške poberania podpory do 5 tisíc eur, pričom táto skupina žiadateľov má schválených viac ako 12 tisíc žiadostí,“ informoval generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.

Z celkového počtu 58 937 platieb na plochy a zvieratá bolo schválených celkovo 46 397 platieb v sume viac ako 335 miliónov eur. Spolu s preddavkovými platbami na zvieratá tak agentúra schválila žiadateľom 52 932 platieb v sume 359 miliónov eur.

V decembri tohto roku schvaľuje PPA priame podpory v rámci jednotnej žiadosti – doplnkové vnútroštátne platby na plochu a chmeľ, oddelené priame platby, medzi ktoré patrí jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

PPA taktiež schvaľuje viazané priame platby na pestovanie zeleniny a ovocia s vysokou a veľmi vysokou prácnosťou, rajčiny, chmeľ, cukrovú repu, na chov bahníc, jariek a kôz, dojníc a výkrm hovädzieho dobytka spolu s úhradou finančnej disciplíny. Rovnako schvaľuje aj platby pre vybrané oblasti s prírodnými alebo inými obmedzeniami a platby v rámci Natura 2000 na poľnohospodárskej pôde.

Od januára budúceho roku bude PPA schvaľovať platby na ekologické poľnohospodárstvo, platby pre mladého poľnohospodára, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia na poľnohospodársku plochu. V priebehu druhého kvartálu plánuje PPA schvaľovať platby aj na poskytnutie priamych podpôr predložených v roku 2018 ako napríklad na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie, na chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, na dobré životné podmienky zvierat a na lesnícke opatrenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom