PPA vyplatila na Zelenú naftu milióny eur, dotácie sa poskytli pre dodávky ovocia a zeleniny či mlieka

PPA, Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila v rámci štátnej pomoci na poskytovanie úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta takmer 26 miliónov eur.

Na výzvu bol stanovený limit z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo výške 30 miliónov eur. Informuje o tom PPA v tlačovej správe.

Vyplácanie podpôr

V rámci Štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bola žiadateľom vyplatená dotácia v sume 5 963 747,63 eur. Pri Štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie bolo vyplatených 798 743,58 eur.

V rámci opatrení organizácie trhu pokračuje v Školskom programe vyplácanie podpôr pre dodávky ovocia a zeleniny a výrobky z nich, mlieka a mliečnych výrobkov do škôl, pričom doposiaľ boli čerpané podpory na dodávky ovocia a zeleniny v sume 2 373 556,21 eur (EÚ) a 2 895 804,35 eur (ŠR) a na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov v sume 922 575,56 eur (EÚ) a 822 975,79 eur (ŠR).

Podpory pre včelárov či vinárov

V sektore vinohradníctva a vinárstva bolo čerpanie podpor takmer 100 percentné z celkového rozpočtu v rámci vnútroštátneho programu 2019-2023 vo výške 4 887 000,00 eur.

V sektore ovocia a zeleniny bola v roku 2021 pre organizácie výrobcov poskytnutá podpora vo výške 2 894 084,15 eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra