PPA zrealizovala historicky najväčší počet platieb, žiadateľom rozdala vyše 700 miliónov eur

poľnohospodár, traktor
Foto: ilustračné, Getty Images

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dosiahla vlani historicky najväčší počet vyplatených platieb, viac ako 78-tisíc. Zrealizovala pritom platby z európskych poľnohospodárskych fondov, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a zo zdrojov ŠR v celkovej sume takmer 767 milióna eur. Vyplýva to z verejného odpočtu PPA za rok 2020, o ktorom v utorok informovali predstavitelia agentúry.

Do konca minulého roka schválila PPA žiadateľom v rámci priamych platieb takmer 335 miliónov eur. Zo schválených peňazí bolo vyplatených takmer 323 miliónov eur. Zadministrovaných bolo 53-tisíc žiadostí o poskytnutie priamych platieb, pričom sa schválilo 46-tisíc, čo predstavuje o 7 percent viac ako v roku 2019.

Vyhlásených bolo päť výziev

Vlani bolo schválených 2 491 žiadostí na prechodnú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky, z ktorých bolo vyplatených viac ako 3,6 milióna eur. Z podporných schém viazaných priamych platieb na zvieratá boli v októbri 2020 schválené zálohové platby (preddavky) pre 6 354 žiadateľov v sume takmer 19,5 milióna eur.

Vyhlásených bolo aj päť výziev z Programu rozvoja vidieka SR (PRV). Jednou z nových výziev bola výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a malé a stredné podniky, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19. Podávanie a spracovanie žiadostí na túto podporu bolo realizované elektronicky.

Na pomoc išli desiatky miliónov eur

Celkovo bolo v rámci projektových opatrení PRV schválených za rok 2020 až 299 žiadostí s celkovou sumou vyše 42 miliónov eur. Z Operačného programu rybné hospodárstvo bolo vyplatených ďalších viac ako 111 miliónov eur.

V rámci štátnej pomoci a pomoci de minimis sa 3 281 oprávneným žiadateľom vyplatila suma vo výške takmer 38 miliónov eur. Až 68 percent finančných prostriedkov bolo poskytnutých prostredníctvom plne elektronického formulára v IS – opatrenie Zelená nafta.

PPA vlani vykonala aj 857 kontrol za opatrenia projektových podpôr, rozpracovaných bolo 82 kontrol, ďalej 84 kontrol zameraných na organizáciu trhu a štátnu pomoc, rozpracovaných bolo 8 a až 3 109 kontrol na priame podpory, z toho ukončených 1 562.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Firmy a inštitúcie PPA Pôdohospodárska platobná agentúra