Prezidentka vetovala zákon o environmentálnej záťaži, problém vidí v niektorých opatreniach

Zuzana Čaputová
Prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon z 9. novembra o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží. Hlava štátu zdôraznila, že podporuje účel a cieľ schváleného zákona a verejný záujem na odstránení existujúcich environmentálnych záťaží považuje za jednu z najvyšších priorít.

Riešenie tohto problému je nevyhnutné

Účinné riešenie tohto dlhodobo zanedbávaného, ale mimoriadne závažného problému považuje za nevyhnutné. Avšak v prípade schváleného zákona je presvedčená, že neprimeraný rozsah požadovanej finančnej náhrady od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti neobstojí v ústavnom teste proporcionality zásahu do vlastníckeho práva.

Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu celkovej nejasnosti schválenej právnej úpravy, má prezidentka oprávnené pochybnosti o súlade predmetnej právnej úpravy s Ústavou Slovenskej republiky. V tlačovej správe o tom informoval Lukáš Laczko odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

O spornom článku sa vôbec nediskutovalo

Podľa schváleného znenia zákona je štát povinný od vlastníka sanovanej nehnuteľnosti (vrátane obcí) požadovať náhradu všetkých finančných prostriedkov vynaložených na vykonanie sanácie environmentálnej záťaže. A to aj v prípade, ak títo vlastníci ani nepriamo nezodpovedajú za vznik záťaže, či nie sú ekonomicky spôsobilí tieto náklady znášať.

„Napríklad riešenie sanácie environmentálnej záťaže v obce Pohronský Ruskov stojí 1,6 milióna eur. Podľa schválenej právnej úpravy by náklady mala znášať obec ako vlastník, hoci táto suma je vyššia ako je celkový ročný príjem obce. Obec pritom nebola určená ako pôvodca záťaže a dotknutý pozemok získala v dobrej vôli, že jej štát s odstránením tejto environmentálnej záťaže pomôže,“ skonštatovala prezidentská kancelária.

Sporný článok bol podľa prezidentky do novely zákona vložený v dobrej viere poslaneckým návrhom, neprebehla však o ňom odborná diskusia, ktorá by nepochybne zohľadnila aj ústavnoprávne aspekty právnej úpravy.

Problémom je aj nejednoznačnosť úpravy

Problém pri schválenej úprave prezidentka tiež vidí v jej nejednoznačnosti. Schválený zákon napríklad dáva vlastníkovi nehnuteľnosti na výber, či uhradí finančnú náhradu za sanáciu záťaže, alebo podpíše záložnú zmluvu.

Nie je v ňom však uvedené, ako má štát s touto záložnou zmluvou ďalej nakladať, teda kedy a či vôbec si môže štát toto záložné právo a pohľadávku uplatňovať na súde, pokiaľ vlastník sumu za sanáciu štátu nezaplatí. V praxi by to umožňovalo pristupovať k rôznym vlastníkom nehnuteľností rozdielne. Negatívne by sa to mohlo prejaviť aj pri už realizovaných sanáciách environmentálnych riešení.

Prezidentka verí, že s uvedenými rozpormi sa rezort životného prostredia aj poslanci parlamentu dokážu vyrovnať a prijmú také riešenie, ktoré nás privedie k rýchlemu a ústavne súladnému riešeniu veľkého problému environmentálnych záťaži.

Ďalšie k téme

    Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
    Viac k osobe Lukáš LaczkoZuzana Čaputová
    Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR