Pri Šali vzniknú stovky nových pracovných miest, vybudujú Centrum na spracovanie odpadu

odpad, triedenie odpadu
Foto: ilustračné, Getty Images

Spoločnosť ewia a.s. plánuje pri Šali vybudovať centrum na spracovanie odpadu za 120 mil. eur. Úlohou „Centra cirkulárnej ekonomiky“ bude prijať, dotriediť a upraviť jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu a následne ich vyexpedovať na finálne spracovanie.

Odpady nevhodné na recykláciu budú energeticky zhodnocované. Ako sa ďalej uvádza v zámere predloženom na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), v centre by mohlo nájsť prácu 200 zamestnancov. Jeho výstavba je naplánovaná na začiatok roku 2023, v plnej prevádzke by malo byť od decembra 2025.

Spracujú okolo stotisíc ton odpadu

Centrum chce firma ewia postaviť v blízkosti existujúceho priemyselného areálu v Šali. Ročne by sa v ňom malo spracovať okolo 100 tis. ton privezeného odpadu. Hlavný dôvod umiestnenia centra v tejto lokalite je podľa spoločnosti potreba riešiť nepriaznivú situáciu so skládkovaním odpadov v danom regióne.

„Navrhovaná činnosť výraznou mierou prispieva k dosiahnutiu cieľov nakladania s odpadmi, ku ktorým je Slovenská republika viazaná vo vzťahu k Európskej únii, a to najmä zvýšenou mierou materiálového zhodnocovania, predchádzania skládkovaniu a zvyšovania miery opätovného použitia,“ píše sa v zámere.

Navyše centrum prináša aj možnosť výroby a dodávky energií, a to nielen pre vlastnú spotrebu, ale tiež pre dodávku elektrickej energie do distribučnej siete, respektíve dodávku tepla odberateľom v okolí.

Zamerané na odpad z domácností

Centrum bude tvoriť prevádzka na dotriedenie vybraných zložiek odpadu, výskumné centrum, vzdelávacie centrum a zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadu. Súčasťou bude aj stanovište úpravy odpadu pre opätovné využitie, tzv. „re-use centrum“, zamerané predovšetkým na odpad z domácností.

Podľa povahy predmetov, ich opotrebenia a stavu, sa buď opravia, prípadne sa budú v rámci centra dočasne skladovať a následne sa odovzdajú zmluvným partnerom špecializovaným na opravy alebo výrobcom, či finálnym užívateľom.

Spoločnosť ewia, a s. vznikla koncom roka 2018 ako odpoveď na spoločenskú požiadavku ekologického nakladania s odpadmi. Zároveň ponúka riešenia v oblasti cirkulárnej ekonomiky, pri ktorej sa odpad v podobe druhotnej suroviny, energie alebo tepla vracia späť do obehu a nekončí na skládke. Patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Wood & Company