Program starostlivosti o Sysľovské polia má za cieľ zlepšiť nepriaznivý stav troch druhov vtákov

Bez názvu
Drop fúzatý Foto: search.creativecommons.org

Zlepšiť súčasný nepriaznivý stav populácie dropa veľkého, husi bieločelej a husi siatinnej a zachovať súčasný stav sokola kobcovitého. Aj také ciele si kladie Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia pre roky 2020 až 2049, ktorý na stredajšom rokovaní na návrh ministerstva životného prostredia (MŽP) schválila vláda.

Riziková zmena klímy a extrémne prejavy počasia

Na Sysľovských poliach má podľa plánov do roku 2030 hniezdiť minimálne 10 až 15 sliepok dropa veľkého a 25 až 40 párov sokola kobcovitého.

Na minimálne 30 percentách rozlohy CHVÚ sa má zlepšiť stav biotopov pre zimujúcu populáciu husi bieločelej a husi siatinnej prostredníctvom dôsledného dodržiavania opatrení pre hospodárenie podporujúce ochranu dropa veľkého.

Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov bude podľa MŽP dôležité zlepšiť úroveň poznania vtáctva zo strany verejnosti a propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality na Sysľovských poliach. Do lepšej ochrany vtáctva a dodržiavania predpisov chce zapojiť aj vlastníkov a užívateľov pozemkov a poľovných revírov.

Za rizikové faktory považuje MŽP poľnohospodársku činnosť na Sysľovských poliach, zmenu klímy či extrémne prejavy počasia na migračných trasách, hniezdiskách a zimoviskách.

Súčasť chránených území Natura 2000

Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia sa nachádza na juhozápadnom okraji Podunajskej roviny medzi Bratislavou a hraničným prechodom Rajka. V roku 2006 bolo vyhlásené ako súčasť európskej sústavy chránených území Natura 2000.

Predstavuje jedinú lokalitu s pravidelným výskytom a hromadným zimovaním dropa veľkého a zároveň jeho posledné súčasné hniezdisko na Slovensku. V území od roku 2016 hniezdi aj jediná populácia sokola kobcovitého na Slovensku.

Sysľovské polia s výmerou približne 1 772 hektárov nadväzujú na lokality Natura 2000 v Rakúsku a Maďarsku, ktoré boli rovnako vymedzené pre ochranu dropa veľkého a sokola kobcovitého.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR