Riadny termín na podanie žiadosti o priame podpory pre farmárov na rok 2019 sa končí

Sugar cane hasvest plantation aerial
Foto: Getty Images

V stredu 15. mája sa končí možnosť pre poľnohospodárov v riadnom termíne podať žiadosť o priame platby na rok 2019. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Michal Feik. Žiadosť je možné podať maximálne 25 kalendárnych dní aj po tomto termíne, avšak za každý omeškaný pracovný deň so sankciou 1 %. Po tomto termíne už žiadosť nie je možné podať.

Agrorezort pripomína, že okrem zaznačenia hraníc užívania v online prostredí aplikácie na geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA), je potrebné samotnú žiadosť fyzicky predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Už druhý rok sa grafické prílohy ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Systém podľa ministerstva výrazne posilňuje možnosť kontroly, zvyšuje transparentnosť prideľovania agrodotácií, a tiež verejnú kontrolu.

„Už druhý rok je podávanie žiadostí pre poľnohospodárov výrazne jednoduchšie. Stopercentná elektronizácia grafických príloh pomáha odstraňovať nezrovnalosti, znižovať počet tzv. križovaní, a tiež zefektívňuje spôsob kontroly. V oblasti agrodotácií sme významne posilnili aj transparentnosť. Agrorezort od minulého roka zverejňuje mapy všetkých poľnohospodárskych plôch, na ktoré poberajú žiadatelia dotácie prostredníctvom tzv. priamych platieb pre poľnohospodárov. Poľnohospodári aj vlastníci si môžu pozrieť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom,“ vysvetlila ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu (GSAA) podľa MPRV zjednodušuje podávanie žiadostí aj samotným farmárom. Systém totiž obsahuje funkciu, ktorá oznámi žiadateľom výsledky predbežnej krížovej kontroly a poľnohospodári budú mať možnosť odstrániť nezrovnalosti sami, čo podľa MPRV prispeje k znižovaniu počtu nezrovnalostí po riadnej krížovej kontrole. Aplikácia GSAA tiež zobrazuje spoločné hranice užívania so susedným žiadateľom. Výhodou podľa MPRV je, že poľnohospodár v ďalšom roku žiadateľ už iba potvrdí svoje pozemky, respektíve už iba upraví zmenu užívania.

„Nové funkcie uľahčia prácu žiadateľom pri podávaní žiadostí a zároveň znížia pravdepodobnosť chybného zakreslenia užívaných plôch. Množstvo poľnohospodárskej techniky v súčasnosti umožňuje automatizovaným spôsobom zaznamenávať jej presnú polohu počas činnosti priamo na poli. Žiadateľ vďaka týmto vymoženostiam nemusí svoje pozemky osobitne zakresľovať do aplikácie, ale ich jednoduchým spôsobom prenesie z počítača priamo do aplikácie. Následne ich automaticky preberie do svojej jednotnej žiadosti,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná.

Aplikácia na geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA pre zakresľovanie hraníc užívania je dostupná na stránke https://gsaa.mpsr.sk pre registrovaných používateľov, ale aj pre verejnosť. Poľnohospodári môžu žiadať platbu na plochu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, platbu pre mladých poľnohospodárov, či ekologické poľnohospodárstvo. Ďalej môžu žiadať viazané priame platby, platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, agroenvironmentálno-klimatické opatrenia a platby v rámci sústavy NATURA 2000.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom