Rovnaké obaly, ale iné zloženie výrobkov. Testy potvrdili dvojakú kvality potravín v Európskej únii

dvojaká kvalita potravín

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Európska komisia (EK) v pondelok zverejnila výsledky celoeurópskeho porovnávania potravinárskych výrobkov na dvojakú kvalitu. Z nich vyplýva, že približne tretina (31 %) testovaných výrobkov má iné zloženie, a to napriek rovnakým alebo podobným obalom.

Štúdia, ktorú vykonalo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie, analyzovala 1 380 potravinárskych výrobkov v 19 krajinách EÚ a ukázala, že 9 % porovnávaných výrobkov malo rôzne zloženie, hoci obaly boli identické. Ďalších 22 % výrobkov malo podobné obaly, ale tiež rôzne zloženie.

Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). So závermi ministerstva však nesúhlasí Slovenské združenie pre značkové výrobky, podľa ktorého správa výskumného centra potvrdzuje, že neexistuje dôkaz o rozdelení Európy na „východ a západ“ v kvalite potravín. Fakt, že sa nepotvrdila teória o tom, že sme ako východ odpadkovým košom Európy, potvrdila aj eurokomisárka Věra Jourová.

„Som rada, že neexistujú dôkazy o rozdelení trhu na východ a západ. Ale znepokojuje ma, že až tretina testovaných výrobkov má iné zloženie, aj keď sú označené podobne, či dokonca rovnako,“ hovorí eurokomisárka.

Tvrdé sankcie pre obchodníkov

Agrorezort dodáva, že na základe novo vyvinutej metodiky budú teraz príslušné vnútroštátne orgány schopné vykonať analýzy jednotlivých prípadov. Umožní to modernizačná smernica, ktorú v apríli tohto roku schválil Európsky parlament.

Ak zisťovanie konkrétneho prípadu preukáže, že ide o dvojakú kvalitu, a teda nekalú obchodnú praktiku, obchodníkom hrozí vysoká sankcia až do výšky 4 % z obratu.

„Doposiaľ ide o najväčšie európske testovanie na dvojakú kvalitu a žiaľ, potvrdilo sa, že tento problém existuje ešte v širšom meradle, ako sa pôvodne javilo. Keď som na zasadnutí Rady ministrov poľnohospodárstva EÚ v marci v roku 2017 predniesla výsledky našich prvých testov a odštartovala tak boj proti dvojakej kvalite v EÚ, čelila som pochybnostiam, či tento problém vôbec existuje.“

„Tlak, ktorý sa nám podarilo vyvinúť s ďalšími dotknutými členskými štátmi, vyústil do celoeurópskej legislatívy aj spoločného testovania. Očakávam, že vďaka účinnej legislatíve, spoločným testom a tvrdým sankciám dvojakej kvalite čoskoro odzvoní,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.

Porovnali informácie na obale

Štúdia JRC opisuje situáciu na trhoch devätnástich zúčastnených členských štátov počas prieskumu z novembra až decembra 2018. Testovacia kampaň bola podľa MPRV súčasťou reakcie Európskej komisie na obavy o existenciu potravín s dvojitou kvalitou.

Výrobky boli vybrané na základe návrhov členských štátov alebo združení na ochranu spotrebiteľa. V tejto fáze ide podľa MPRV zatiaľ iba o tzv. „suché testovanie”, čo znamená porovnávanie rozdielu medzi informáciami na zadnom obale (informácie o zložení a ingredienciách jednotlivých výrobkov) s informáciami poskytnutými na prednom obale (dizajn, odkaz na možný rozdiel).

MPRV zároveň upozorňuje, že do testovania sa nezapojilo Rakúsko, Nemecko ani Taliansko. To sú krajiny, ktoré výrobky dvojakej kvality dovážajú aj na Slovensko, či do Českej republiky.

Je znepokojujúce, že až 31 % percent výrobkov malo zloženie so značnými rozdielmi, pričom predný obal výrobkov týmto skutočnostiam nenasvedčoval. Takéto praktiky jednoznačne možno označiť za neférové zavádzanie spotrebiteľov. Dnes zverejnená správa Európskej komisie poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v Európskej únii. Sú však potrebné ďalšie kroky, aby sa hodnotenie stalo reprezentatívnejším. Musia sa zapojiť aj ďalšie krajiny a okrem porovnania obalov bude nevyhnutné urobiť aj senzorické analýzy, hodnotenie zloženia výrobkov a získať fyzikálnochemické ukazovatele,“ uzatvorila Gabriela Matečná.

Prioritou je bezpečnosť a kvalita potravín

So závermi agrorezortu nesúhlasí Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV), ktoré zastupuje významných značkových výrobcov potravín. Združenie tvrdí, že správa JRC potvrdzuje, že neexistuje dôkaz o rozdelení Európy na „východ a západ“ v kvalite potravín.

Zo správy JRC vyplýva, že v zložení živín a/alebo zložkách môžu existovať rozdiely, ale že tieto rozdiely nie sú štrukturálne prepojené so špecifickými zemepisnými oblasťami a z väčšej časti ich možno logicky vysvetliť. Je bežné, že zloženie výrobkov môže byť rozdielne z viacerých dôvodov vrátane dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov a noriem, dostupnosti surovín a podpory miestnych dodávateľských reťazcov a tiež investícií do snahy o zmeny výrobkov s cieľom zlepšiť ich nutričný profil. V správe JRC sa zároveň jasne hovorí, že rozdiel v zložení automaticky neznamená inú úroveň kvality,“ reagovalo SZZV.

Združenie pre značkové výrobky dúfa, že uverejnenie aktuálnej správy poskytne spotrebiteľom, regulačným orgánom a iným subjektom istotu, že výrobcovia potravín zaobchádzajú so spotrebiteľmi rovnako, bez ohľadu na to, kde žijú.

Pre členov SZZV zostáva bezpečnosť a kvalita potravín a nápojov najvyššou prioritou, ktorú by priemysel za žiadnych okolností a pre akéhokoľvek spotrebiteľa neohrozil. Správa poskytla pevný základ pri absencii jasných, porovnateľných a spoľahlivých údajov a dôkazov a pomáha definovať parametre pre priemysel v budúcnosti. Napriek tomu, že vzhľadom na samotný charakter tohto postupu bude vždy existovať určitá úroveň subjektivity a určitá miera chýb, domnievame sa, že do budúcnosti bude mimoriadne dôležité dodržiavať metodiku schválenú EÚ. Keďže správa ukázala menšie rozdiely vo vyhláseniach o označovaní (napr. odlišné uplatňovanie pravidiel zaokrúhľovania v členských štátoch EÚ), priemysel je pripravený podporiť kroky na ďalšie zosúladenie tvrdení vo všetkých krajinách EÚ, ak je to možné,“ dodalo SZZV.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Gabriela Matečná
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR