Sanácia environmentálnych záťaží pri súkromných nehnuteľnostiach dostane nové pravidlá

Voda, znečistenie, vzorka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Na sanáciu environmentálnych záťaží sa vytvorí nový mechanizmus, ktorý má zabezpečiť návratnosť vynaložených financií z verejných zdrojov.

Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorú predložili koaliční poslanci.

Bez pôvodcu záťaže

Schválený zákon je reakciou na dlhodobý a nedoriešený problém, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve. Parlament novelu schválil 95 hlasmi zo 143 prítomných.

Predkladatelia zákona v dôvodovej správe uviedli, že pomerne často sa stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza environmentálna záťaž, nemajú pôvodcu tejto záťaže.

Finančná náhrada

V prípade týchto záťaží nie je určená povinná osoba. Preto sa zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva. Za uvedeným účelom bude mať ministerstvo ako záložný veriteľ oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu.

Výška finančnej náhrady za sanovanú nehnuteľnosť nesmie presiahnuť výšku účelne vynaložených prostriedkov na vykonanie geologického prieskumu environmentálnej záťaže a sanáciu environmentálnej záťaže financovaných z verejných prostriedkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Národná rada SR