Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie a najzdravšie na svete, ukázala správa o pesticídoch

Potraviny, kvalita potravín, zelenina
Foto: ilustračné, gettyimages.com

Slovenské potraviny patria medzi najkvalitnejšie a najzdravšie na svete. Vyplýva to zo správy o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi, ktorú za rok 2020 spracovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum spolu s Výskumným ústavom potravinárskym.

V potravinách slovenského pôvodu neboli pri testovaní zistené žiadne rezíduá pesticídov v 59,6 % vzorkách a v 39,3 % vzoriek bola zistená prítomnosť jedného alebo viacerých druhov rezíduí pesticídov. V potravinách domáceho pôvodu boli nálezy rezíduí pesticídov zistené vo vzorkách jabĺk, rajčín, jahôd, broskýň, mrkvy, šalátu, špenátu, zemiakov, sliviek a papriky. Ako nevyhovujúca bola vyhodnotená jedna vzorka raže.

Potraviny z krajín EÚ dopadli horšie

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín (52,7 %) bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad limit použitej analytickej metódy a 5 vzoriek (2,1%) bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich. Najvyšší počet odobratých a analyzovaných vzoriek zo štátov EÚ pochádzalo z Poľska (55), Španielska (45), Talianska (28), Českej republiky (20), Grécka (19) a Holandska (17).

Prítomnosť dvoch alebo viacerých druhov pesticídov v jednej vzorke v roku 2020 boli zaznamenané u 197 vzoriek testovaných potravín z tretích krajín. Multireziduálne nálezy s najvyšším počtom zistených rezíduí pesticídov, až 15 rôznych druhov, boli zistené u dvoch vzoriek Goji (kustovnica čínska) pôvodom z Číny.

Ovocie na tom bolo horšie než zelenina

Vlani bolo analyzovaných celkovo 468 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, hovädzej pečene, hydinového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 264 vzorkách potravín (56,4 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 16 vzoriek (3,4 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov neboli zistené v 204 vzorkách, čo predstavuje 43,6 %.

Z hľadiska prítomnosti rezíduí pesticídov bolo na tom horšie ovocie ako zelenina. Až v 158 vzorkách ovocia (83,2 % zo všetkých vzoriek ovocia) boli zistené rezíduá pesticídov, zatiaľ čo v zelenine boli zistené v 63 vzorkách (48,1 % z počtu všetkých vzoriek zeleniny).

Slovenská republika každoročne predkladá Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu o stave reziduálnej kontaminácie potravín pesticídmi. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, aby sa minimalizovali riziká pre spotrebiteľov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EFSA Európsky úrad pre bezpečnosť potravínNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum