Slovensko má lepšie ochránenú atmosféru, drevospracujúci priemysel uskladnil viac uhlíka

drevo, ťažba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Ročné množstvo uhlíka uskladneného v produkcii drevospracujúceho priemyslu sa za posledné roky zvýšilo na Slovensku o 1,5 mil. ton. Slovensko má tak lepšie chránenú zemskú atmosféru, pretože prostredníctvom ukladania uhlíka v lesoch, jeho viazaním v produktoch z dreva a náhradou neobnoviteľných surovín, ktoré sú vyrábané s väčšou uhlíkovou stopou, sa táto atmosféra lepšie chráni.

V prípade, že spôsoby využívania domácich zdrojov dreva zostanú v budúcnosti nezmenené, vrátane vysokého objemu exportu drevnej suroviny, je však možné očakávať výrazný pokles objemu uskladneného uhlíka vo výrobkoch z dreva s konečnou uhlíkovou bilanciou 0,55 mil. ton v roku 2035.

Výstupy projektu Greenwood

Vyplýva to z výstupov projektu Greenwood, ktorý v rokoch 2015 až 2019 riešili výskumníci z Národného lesníckeho centra (NLC) a z Technickej univerzity vo Zvolene.

K výsledkom prispievajú aj predpokladané zmeny v budúcom objeme a štruktúre ťažby dreva s predpokladaným nárastom ťažby listnatého dreva zo 4,4 mil. metrov kubických na takmer 4,9 mil. metrov kubických z dôvodu zmeny drevinovej štruktúry lesov v SR.

„Keďže hlavným spôsobom využitia listnatého dreva na Slovensku je predovšetkým výroba celulózy a papiera, predpokladané zhoršenie uhlíkovej bilancie vyplýva zároveň i z krátkej doby životnosti daných výrobkov, a teda aj z ich neschopnosti dlhodobejšie uskladňovať uhlík,“ ozrejmil referát komunikácie a marketingu NLC Ján Lichý.

Priestor na zlepšenie existuje

Zlepšenie využívania dostupných zdrojov na domácu spotrebu a obmedzenie vývozu suroviny v prospech jej domáceho spracovania však môže výrazne posilniť pozíciu drevospracujúceho priemyslu pri napĺňaní cieľov zelenej ekonomiky a bioekonomiky.

Takéto zlepšenie uvažuje s vyšším podielom produktov s dlhšou životnosťou, t. j. s dlhším polčasom rozpadu uhlíka uskladneného vo výrobkoch z dreva.

„Ak by vzrástla domáca spotreba dreva, vyvolaná rozvojom spracovateľských kapacít, rozšírením existujúceho výrobného potenciálu, zavedením inovácií, ako aj v dôsledku vylúčenia exportu priemyselného dreva, ročná bilancia uhlíka viazaného vo výrobkoch z dreva by sa zvýšila na približne 2,5 mil. ton. Naviac, zabezpečenie optimálneho a efektívneho využívania existujúcej sortimentovej štruktúry slovenských lesov by mohlo mať za následok ďalšie zvýšenie objemu uskladneného uhlíka,“ dodal Ján Lichý.

Efektívne využívanie domácich zdrojov

Tieto zistenia výskumu zdôrazňujú podľa Lichého význam efektívneho využívania domácich zdrojov dreva z hľadiska jeho environmentálneho prínosu pri zmierňovaní dopadov klimatickej zmeny, ako aj na preukázanie hospodárskych a sociálnych výhod, ktoré vyplývajú najmä z vytvárania pridanej hodnoty a tvorby nových pracovných miest v tuzemsku a investícií do rozšírenia spracovateľských kapacít s ohľadom na objem a štruktúru dostupných zdrojov dreva.

Národné lesnícke centrum (NLC) je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.

NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen rozvíja najmä aplikovaný lesnícky výskum v oblasti pestovania, ochrany, ekológie a manažmentu lesa, lesníckej ekonomiky a politiky.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Lichý
Firmy a inštitúcie NLC Národné lesnícke centrum