Slovenský pozemkový fond podal trestné oznámenie vo veci skládky v Studenom

Plasty, odpad. Ilustračná snímka
Foto: Pixabay.com/Ben_Kerckx

Slovenský pozemkový fond po preverení stavu pozemku v k. ú. Studené, ktorý tvorí predmet nájomnej zmluvy so spoločnosťou NDD, s.r.o., podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Portál nášVidiek.sk o tom informoval hovorca SPF Martin Kormoš.

Ide o pozemky, ktoré si spomínaná firma prenajala na účel chovu poľnohospodárskych zvierat. Ako však ukázala kontrola, tnto pozemok nie je na daný účel vôbec vhodný.

„Na túto skutočnosť sám nájomca písomne upozornil SPF ako prenajímateľa ešte v roku 2016, v čase po uzatvorení nájomnej zmluvy. Fond následne súhlasil s terénnymi úpravami, ktoré mali umožniť zosúladenie stavu pozemku s účelom, na ktorý mal byť podľa zmluvy využitý. Z aktuálneho stavu je však zrejmé, že terénne úpravy, ktoré boli doteraz na pozemku vykonané,
nie sú postačujúce,“ informuje SPF.

K podaniu trestného oznámenia na neznámeho páchateľa Slovenský pozemkový fond pristúpil po komplexnej právnej analýze nám známeho skutkového stavu veci, kedy nebolo možné jednoznačne konštatovať, že činnosti na predmetnom pozemku v správe SPF vykonáva samotný nájomca SPF.

Spoločnosť NDD podnikateľa Michala Grebečiho sa pod drobnohľad úradov dostala najmä v súvislosti s nelegálnou ťažbou štrku pod bratislavský obchvat. Ťažobná činnosť však bola zistená len na susedných pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve.

Ďalšie právne kroky v predmetnej veci Slovenský pozemkový fond nebude špecifikovať z dôvodu potreby zistenia ďalších skutočností, ktoré sú pre posúdenie prípadu nevyhnutné.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom