Slovenský pozemkový fond vlani zlepšil svoj hospodársky výsledok až o 44 %

Field 2468835_1280.jpg

SPF v minulom roku splnil všetky svoje nastavené ciele.

Slovenský pozemkový fond (SPF) ukončil minulý rok s kladným hospodárskym výsledkom približne 13,82 mil. eur. V porovnaní s rokom 2017, kedy si fond pripísal 9,6 mil. eur, ide o nárast až o 4,2 milióna eur (44 %). Informoval o tom v utorok hovorca SPF Martin Kormoš, ktorý dodal, že fond si vlani splnil všetky svoje nastavené ciele a zrealizoval viaceré projekty, ktoré z neho postupne tvoria moderný a efektívny úrad.

„Pokračujeme vo zvyšovaní efektivity pri správe a nakladaní s poľnohospodárskymi pozemkami vo vlastníctve štátu a nezistených vlastníkov. K pozitívnemu hospodárskemu výsledku prispela predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním projektov sa nám podarilo zrýchliť vybavovanie žiadostí. To sa odzrkadlilo aj v náraste celkových príjmov fondu za rok 2018. Rozhodujúcimi položkami boli v tomto smere príjmy z prenájmu pozemkov, predstavujúce 13,2 mil. eur a kapitálové príjmy z predaja pozemkov v objeme 15,4 mil. eur, pri ktorom bola najvýznamnejším partnerom fondu Národná diaľničná spoločnosť“ vyhlásila generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Niekoľko noviniek

Slovenský pozemkový fond vlani pokračoval v zavádzaní zmien. Napríklad uskutočnil ďalšie kroky smerujúce k úplnej elektronizácii agendy fondu, čím sa rozvinul projekt centrálnej podateľne (prináša komplexný prehľad o pohybe všetkej korešpondencie na fonde) a prešlo sa tiež na nový registratúrny softvér FABASOFT. Ten zjednodušil vedenie elektronického spisu. Bol zavedený aj nový systém kontrol v teréne, ktoré sú zacielené najmä na dodržiavanie podmienok zadefinovaných v nájomných zmluvách. „Novým kontrolným mechanizmom sa eliminujú nepoctiví farmári, ktorí na prenajatej pôde nehospodária riadne alebo vôbec,“ objasnila Adriana Šklíbová.

Rozpracovaným projektom je centrálny informačný systém, ktorý zabezpečí integráciu medzi informačnými systémami SPF a informačnými systémami rezortu pôdohospodárstva (vrátane Úradu geodézie, kartografie a katastra SR či Pôdohospodárskej platobnej agentúry).

O SPF

Slovenský pozemkový fond je neštátna a nezisková organizácia zriadená zákonom. Spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond