SPF si so štátnym podnikom Lesy SR zosúladili pozemky o rozlohe viac ako 1 000 hektárov

Pozemok
Foto: ilustračné, Getty Images

Slovenský pozemkový fond (SPF) si so štátnym podnikom Lesy SR zosúladili pozemky o rozlohe 1 040 hektárov. Od novembra 2018 až doteraz pripravili spoločne 60 delimitačných protokolov, ktoré riešia spomínanú plochu.

„Uvedomujeme si, že prirodzeným zmenám v prostredí nie je možné úplne zabrániť. Delimitácia správy je živý proces, a preto bude nevyhnutné aj naďalej ju realizovať a vo vzájomnej spolupráci pokračovať.“ Agentúru SITA o tom informovala v stredu generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová.

Poriadok v pozemkoch

V novembri 2018 uzatvoril Slovenský pozemkový fond (SPF) s Lesmi SR, š. p. memorandum o spolupráci, ktorého cieľom bolo postupne zosúladiť zápisy správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností v evidencii katastra nehnuteľností. Na dosiahnutie tohto účelu boli pripravené vzory delimitačných protokolov, na základe ktorých sa po porovnaní skutočného stavu so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností, poľnohospodárske pozemky prevedú do správy SPF a lesné pozemky do správy Lesov SR. Po viac ako roku od podpisu memoranda možno podľa SPF konštatovať, že spolupráca správcov nehnuteľností vo vlastníctve Slovenskej republiky prináša očakávané výsledky.

„Zosúladenie zápisov správy poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností bol jedným z projektov, ktoré pomohli Slovenskému pozemkovému fondu výrazne zefektívniť činnosť najmä pri prenájme pôdy. Aj preto oceňujeme aktívnu spoluprácu Lesov SR pri riešení tejto problematiky,“ dodala Adriana Šklíbová.

Štátne pozemky a pozemky nikoho

Slovenský pozemkový fond je neštátna a nezisková organizácia, ktorá koná vo verejnom záujme. Spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Činnosť a hospodárenie SPF kontroluje 13-členná rada, ktorá okrem iného prerokúva právne akty a predkladá štatutárom SPF odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanoviská. Sídlom generálneho riaditeľstva SPF je Bratislava a v rámci SR má SPF 22 regionálnych odborov a 8 pracovísk.

Delimitácia – prevod správy k pozemkom vo vlastníctve štátu je postup, ktorým sa zosúlaďuje evidencia správy pozemkov – správcov pozemkov, vyplývajúca z právnych predpisov a druhov pozemkov. Slovenský pozemkový fond v Bratislave zabezpečuje delimitácie správy k poľnohospodárskym nehnuteľnostiam a niektorým lesným nehnuteľnostiam vo vlastníctve SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana Šklíbová
Firmy a inštitúcie Lesy SRSPF Slovenský pozemkový fond