Štátni ochranári spúšťajú nový program, zameriava sa aj na starostlivosť o chránené územia

sadenie stromov, strom
Foto: ilustračné, Getty Images

Aktivity zamerané na starostlivosť o chránené územia aj malé projekty na ochranu prírody a krajiny podporí v budúcom roku Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) prostredníctvom nového Programu ochrany prírody (POP). Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda, program je zameraný na tri základné oblasti – praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu a environmentálnu výchovu. „Veľmi ma teší, že sa nám podarilo po prvýkrát v histórii ŠOP SR pripraviť takýto jedinečný program,“ vyhlásil.

Praktická starostlivosť o územia

Do programu sa môžu zapojiť obce, združenia a organizácie tretieho sektoru aj fyzické osoby. Prvá časť POP je zameraná na praktickú starostlivosť o chránené územia.

Zahŕňa napríklad kosenie, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ošetrovanie chránených stromov, zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností živočíchov aj aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry. „Všetky spomínané aktivity sa môžu realizovať na pozemkoch, na ktorých sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť,“ pripomenul Lakanda.

Organizovanie výstav pre verejnosť

Druhá časť podpory programu je zameraná na budovanie a opravu infraštruktúry, ako sú náučné tabule, na značenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody. Tiež na aktivity na zlepšenie infraštruktúry rehabilitačných a záchranných staníc. Podpore environmentálnej výchovy a informovanosti v ochrane prírody je venovaná v poradí tretia časť POP, kam spadá napríklad šírenie príkladov dobrej praxe, organizovanie výstav prístupných širokej verejnosti, publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody.

Maximálna výška dotácie je 5 000 eur pre fyzické osoby, obce, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie a 8 000 eur pre mikroregionálne združenia obcí a občianske združenia. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výške päť percent. Financovanie programu je zabezpečené prostredníctvom Environmentálneho fondu. Uzávierka prijímania žiadostí je 29. novembra. Všetky informácie sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke www.pop.sopsr.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin Lakanda
Firmy a inštitúcie ŠOP Štátna ochrana prírody