Stav populácie chriašťa bodkovaného a kačice chrapačky v Žitavskom luhu by mal zlepšiť dlhodobý program

Kaňa močiarna
Foto: ilustračné, Thinkstock.

Zlepšenie stavu populácie chriašťa bodkovaného a kačice chrapačky či zachovanie populácie kane močiarnej. Aj také sú ciele Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Žitavský luh na roky 2020 až 2049, ktorý v stredu schválila vláda.

Program vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP). Dlhodobý, 30-ročný program ochrany si zároveň dáva za cieľ zlepšiť úroveň poznania vtáctva zo strany verejnosti, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality a vybudovať infraštruktúru pre pozorovanie vtáctva v Žitavskom luhu.

Medzi priority programu ochrany CHVÚ Žitavský luh patrí aj zlepšenie spolupráce medzi rezortom životného prostredia, štátnymi ochranármi a súkromnými vlastníkmi a správcami pozemkov, ktoré sa nachádzajú na území CHVÚ Žitavský luh.

MŽP chce zároveň na základe zdokumentovania druhov spracovať a predložiť návrh všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ Žitavský luh s cieľom prehodnotenia zakázaných činností tak, aby boli adresné k požiadavkám predmetov ochrany.

CHVÚ Žitavský luh sa nachádza v okresoch Nové Zámky a Nitra. Z celkovej výmery 115,40 hektárov tvorí približne 85 percent poľnohospodársky využívaná pôda.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR