Stav populácie sysľov na Slovensku by sa mal zlepšiť aj vďaka medzinárodnému projektu

Syseľ pasienkový alebo syseľ obyčajný (lat. Spermophilus citellus) je chránený živočích a v súčasnosti má problémy s prežitím. Pre sysľa je hospodárenie otázkou prežitia. Ak sa prestane lúka kosiť, zmizne z nej aj syseľ.
Pohľad na jedincov kolónie sysľa pasienkového v lokalite Biele vody v NP Muránska planina. Foto: ilustračné, SITA/Archív Ervína Hapla

Slovensko sa zapojí do medzinárodného projektu na ochranu sysľa pasienkového. Na svojom webe to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP SR).

Tá sa bude na aktivite podieľať spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Národnou Zoo Bojnice, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a organizáciami Salamandra a Alka Wildlife.

Jej cieľom je zlepšiť stav populácie sysľov v severozápadnej lokalite ich výskytu v Európe. Do projektu sa zapojí aj Česká republika a Poľsko.

Zlepšenie stavu populácie

Organizácie chcú dosiahnuť zlepšenie stavu populácie sysľa pasienkového zvýšením počtu jedincov a reprodukčných kolónií o 100 percent na Slovensku a o 50 percent v Poľsku.

Obnova jeho biotopu, teda prostredia, ktoré vytvára vhodné podmienky pre život sysľa, by mala byť uskutočnená na 185 hektároch na Slovensku a 22 hektároch v Poľsku. Zapojené organizácie zároveň plánujú založiť minimálne 10 nových kolónií sysľa.

Vytvoriť by sa mali materiálno-technické podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít. Ďalej očakávame zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku ochrany sysľa pasienkového, využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu biodiverzity,“ uviedla na webe ŠOP SR.

Medzinárodný projekt

Medzinárodný projekt na ochranu sysľa pasienkového by mal byť ukončený 31. decembra 2027. Projekt bol schválený Európskou komisiou v rámci grantovej schémy Life a bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

Syseľ pasienkový sa na Slovensku vyskytoval bežne v nížinných oblastiach a priľahlých pahorkatinách.

Vplyvom rôznych faktorov, najmä postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat, zarastaním pastvín či ich oraním sa rozdrobil areál výskytu a zníženila sa ich početnosť. V súčasnosti patrí medzi ohrozené chránené druhy európskeho významu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Alka WildlifeBROZ Bratislavské regionálne ochranárske združenieEU Európska úniaNárodná zoo BojnicePrírodovedecká fakulta Univerzity KomenskéhoSalamandraŠOP Štátna ochrana prírody