Triedenie a recyklovanie odpadu bude mať prednosť pred spaľovaním, nová povinnosť pribudne aj obciam

odpad, triedenie odpadu
Triedenie odpadov má prednosť. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Triedenie a recyklovanie odpadu bude mať prednosť pred spaľovaním. Novú povinnosť tiež dostanú obce, ktoré od roku 2025 majú zabezpečiť triedený zber textilu. Vyplýva to z vládnej novely zákona o odpadoch, za ktorú hlasovalo 79 poslancov zo 131 prítomných zákonodarcov.

V zákone je zákaz energeticky zhodnocovať odpad, ktorý môže byť zhodnotený, respektíve recyklovaný v dostupnom zariadení určenom na materiálové zhodnotenie.

„Tento princíp prednosti materiálovej recyklácie pred energetickým zhodnotením vyplýva zo samotnej hierarchie odpadového hospodárstva, v praxi však nie je rešpektovaný,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe.

Spaľovanie bude stále možné

Poslanci zároveň schválili pozmeňujúci návrh, podľa ktorého ten, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, je povinný tento dotriedený odpad poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu.

Ak tieto zariadenia na recykláciu odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie. Potom môže byť takýto odpad zhodnotený energeticky. V snahe zamedziť vzniku odpadu na nižšej ako celoštátnej úrovni určuje prijatá novela krajom novú povinnosť.

Na základe informácií v regióne si majú zvoliť najúčinnejšie ciele a opatrenia, ktoré im pomôžu znižovať množstvo odpadu.

Obce majú na prípravu dostatok času

Novela obsahuje tiež nové ustanovenie, aby ten, kto prijal oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadu a došlo k poškodeniu alebo zničeniu biotopov, musí bezodkladne informovať príslušnú štátnu organizáciu ochrany prírody a krajiny.

Novela odpadového zákona určuje obciam zaviesť povinný zber textilu. Konkrétny spôsob sa určí na základe vypracovaných analýz a štúdií k danej téme.

„Ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu, ktorej úlohou je aj zhodnotiť prípadné zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil. Napriek tomu sa táto povinnosť zavádza, aby obce mali dostatok času pripraviť sa na skutočnosť, že najneskôr od 1. januára 2025 budú povinné zabezpečiť aj triedený zber textilu,“ uviedol rezort životného prostredia v dôvodovej správe.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom