Udržateľné poľnohospodárstvo aj dotácie pre farmárov, nastavenie spoločnej politiky bude dôležité

Farmár, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, Getty Images

Bez dotácii by bolo slovenské agropotravinárstvo stratové. Pre slovenských poľnohospodárov je preto správne nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020 dôležité.

Spoločná poľnohospodárska politika by po roku 2020 mala podľa Agrárnej komory Slovenska (AKS) zaviesť definíciu skutočného farmára a zvýšený podiel poľnohospodárskej produkcie šetrnej k životnému prostrediu.

Ozrejmila svoje očakávania od CAP po roku 2020 vo štvrtok na odbornej konferencií v Nitre predsedníčka AKS Helena Patasiová.

Čerpanie v období klimatických zmien

Pri čerpaní finančných prostriedkov bude podľa AKS dôležitá časová flexibilita, ktorá umožní poľnohospodárom čerpanie v čase aktuálnej potreby, zvlášť v období klimatických zmien. Základom pre úspešnú CAP by malo byť zavedenie a zadefinovanie „skutočného farmára“.

Taký má 75 percent celkových tržieb z poľnohospodárskej výroby alebo spĺňa stanovený minimálny počet zamestnancov na hektár pôdy.

„Skutočný farmár by mal stanovené dosiahnuteľné minimálne tržby na hektár pôdy alebo na zamestnanca. Tak by sme zaistili, že dotácie dostanú iba skutoční farmári,“ vysvetlila Patasiová. Rovnako by ocenila dobrovoľné zastropovanie príjmu na úrovni 100 000 eur, s možnosťou odpočtu mzdových nákladov.

Motivácia na udržateľné hospodárenie bez chémie

Praktickou úpravou by bolo notifikovanie vyplácania zálohových platieb k 15. októbru, ako v iných členských krajinách EÚ. Podľa AKS je nutné motivovať nielen nových mladých farmárov k štartu práce v poľnohospodárstve, ale aj zabehnuté podniky v hľadaní nových riešení a napredovaní, napríklad smerom k ochrane prírody.

„V SR absentuje nezávislé terénne poradenstvo zamerané na bezchemické a udržateľné hospodárenie na pôde, výmenu poznatkov a príklady dobrej praxe na lokálnej aj národnej úrovni. Obdobný osvedčený model poznáme z Rakúska aj Maďarska,“ doplnila Patasiová.

Rovnako sa musí podľa AKS zvýšiť podiel poľnohospodárskej produkcie šetrnej k životnému prostrediu, na zdravie chovu zvierat, nakoľko je to úzko späté s bezpečnosťou potravinového reťazca.

Tiež viac iniciovať farmárov na využívanie nechemických alternatív pesticídov a určiť definíciu kvalitných potravinárskych produktov, napr. kvalitného mäsa, bez použitých antibiotík a hormónov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Helena Patasiová