V Rade Slovenského pozemkového fondu nastali ďalšie zmeny

Pozemok, pozemky
Ilustračné foto, zdroj: pixabay.com

Počas tohto týždňa boli v parlamente schválení na návrh vlády noví členovia Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF). Stali sa nimi Štefan Gregor, ktorého ako kandidáta navrhlo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Peter Dratva, ktorého navrhla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK). Funkčné obdobie členov rady je tri roky.

„Členovia rady za ZMOS a SPPK boli volení z dôvodu, že dané pozície neboli obsadené. Ich vymenovanie Slovenský pozemkový fond vníma pozitívne, nakoľko zastúpenie ZMOS a SPPK v Rade fondu, ktorá kontroluje činnosť a hospodárenie SPF, má svoje opodstatnenie,“ povedal pre portál nasvidiek.sk hovorca SPF Martin Kormoš.

Štefan Gregor je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Strojníckej fakulty. V súčasnosti je primátorom mesta Šahy. Peter Dratva je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomickej fakulty, kde študoval zootechnický odbor. V súčasnosti je konateľom spoločnosti AG Poniky s.r.o.

Vymenili členov, ktorí sa vzdali funkcie

Úrad vlády doručil ešte 20. mája ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (OĽaNO) návrh ZMOS na nomináciu Štefana Gregora za člena Rady SPF z dôvodu, že doterajší člen rady Michal Sýkora, ktorý bol NR SR zvolený za člena rady na návrh ZMOS sa dňom 31. decembra 2019 vzdal svojej funkcie.

Na druhý deň (21. mája, pozn. ed.) doručila SPPK ministrovi pôdohospodárstva list, v ktorom mu oznámila, že navrhuje za člena Rady SPF Petra Dratvu.

Dôvodom nového návrhu bola skutočnosť, že dňom 31. januára 2020 sa funkcie člena Rady SPF vzdal aj Oliver Šiatkovský. Ten bol NR SR zvolený za člena rady na návrh SPPK.

Ako funguje voľba do Rady SPF?

Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách kontroluje hospodárenie SPF trinásťčlenná rada.

Členov rady volí a odvoláva národná rada, a to ôsmich členov na návrh vlády, z toho jedného člena navrhne vláde ZMOS, ktorý spĺňa podmienky reprezentatívneho združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu a jedného člena navrhne SPPK a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do NR SR, na návrh výboru.

Rada začne vykonávať svoju činnosť, ak NR SR zvolí všetkých členov navrhnutých vládou SR a nadpolovičnú väčšinu členov navrhnutých výborom; povinnosť zvoliť zvyšných členov rady tým nie je dotknutá.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Martin KormošPeter DratvaŠtefan Gregor
Firmy a inštitúcie SPF Slovenský pozemkový fond