Vysádzanie stromčekov proti klimatickej zmene nestačí, potrebujeme staré a prirodzené lesy

Sadenica, stromček, škôlka, ilustračná snímka
Foto: Pixabay.com/extremis

Lesy a stromy v nich sú najlepším spôsobom, ako dostať z atmosféry prebytočný oxid uhličitý. Nedávno publikovaká známa štúdia ukázala, že ak by sme na planéte mali 4,4 miliardy hektárov nepretržitého stromového porastu (namiesto súčasných 2,8 miliardy hektárov), stačilo by to na odstránenie dvoch tretín zbytočných emisií.

Ekológovia, ale aj obyčajní ľudia po celom svete sa teda chopili iniciatívy a už dnes sú vysadené milióny stromov na celom svete. Najnovšia štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Frontiers in forests and global change ukazuje, že efekt v podobe znižovania emisií sa dostaví až neskôr.

Najmenej oxidu uhličitého (CO2) zadržiavajú práve mladé stromčeky v hospodárskych lesoch, ktoré sú spravidla monokultúrne. Vedci upozorňujú, že ich vplyv nie je zanedbateľný, no sú aj lepšie spôsoby. Úplne najlepšie zadržiavajú CO2 tropické pralesy. Majú oveľa pestrejšiu skladbu druhov a tak vedia „čistiť“ vzduch oveľa efektívnejšie.

Nie je les ako les

V štúdii sa uvádza aj to, že nie je les ako les. „Hospodárske lesy, ktoré sú pravidelne ťažené, zadržiavajú oveľa menej oxidu uhličitého, keďže sa ťažia v pomerne nízkom veku a vzraste. Navyše, hospodárske lesy sú prevažne monokultúrne (prevažuje jeden druh stromu, pozn. red.). Tým pádom absorbujú menej CO2 a pomalšie, ako nedotknuté pralesy s väčšou biodiverzitou a väčšou schopnosťou absorbovať uhlíkové emisie. Nedávny výskum ukázal, že prirodzené lesy zadržia až 40-krát viac emisií ako hospodárske lesy,“ uvádzajú vedci v štúdii.

Prečo je prales lepší? Podľa vedcov je to dané nielen väčšou biodverzitou (viac druhov stromov) ale aj tým, že v pralese stromy prirodzene rastú a keď zomrú, jednoducho sa rozložia. Táto biomasa vo výraznej miere prispieva k tomu, aby les lepšie zachytával CO2. Hospodárske lesy tvorí prevažne jeden druh stromu, ktorý sa pestuje do tzv. rubnej zrelosti. Napríklad smreky na Slovensku sa ťažia vo veku okolo 100 rokov, hoci dĺžka života smreka je oveľa dlhšia. Biomasa sa z hospodárskeho lesa vyváža, zatiaľ čo v pralese ostáva.

Ako sme na tom?

Na Slovensku máme 1,946 mil. hektárov lesných porastov z celkového množstva 2,019 mil. lesných pozemkov. Hospodárske lesy pritom podľa údajov Zelenej správy 2018 tvoria približne tri švrtiny lesov na Slovensku.

hospodárske lesy, chránené lesy
Zdroj: Zelená správa 2019

Čo sa týka veku stromov, momentálne máme pomerne veľa starých stromov, resp. stromov v rubnej zrelosti. Máme však aj stromy nad 150 rokov, ktoré sa podľa údajov zo Zelenej správy nachádzajú najmä v ochranných lesoch, resp. bezzásahových územiach.

vek stromov na Slovensku
Zdroj: Zelená správy 2019
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom