Naviazanie dôchodku na strednú dĺžku života zlepšuje udržateľnosť systému, tvrdí rozpočtová rada

dôchodok, dôchodky, peniaze, dôchodcovia
Foto: ilustračné, Getty Images

Naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života najviac prispieva k schopnosti štátu vyplácať sľúbené dôchodky v budúcnosti. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Automatické mechanizmy reagujúce na demografické zmeny sú podľa rozpočtovej rady bežnou súčasťou dôchodkových systémov vo vyspelých krajinách.

Zlepšenie medzigeneračnej spravodlivosti

Ak by sa dôchodkový vek naviazal na strednú dĺžku života, dlhodobá udržateľnosť verejných financií by sa zlepšila o 1,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Dlhší čas prispievania do systému sa, prirodzene, prejaví aj vo vyššej úrovni dôchodkov. Dôvodom je hlavne dlhšia kariéra, ako aj vyššia aktuálna hodnota v dôsledku neskoršieho odchodu do dôchodku,“ tvrdí RRZ. Tiež to však podľa rozpočtovej rady znamená, že budúci dôchodcovia dostanú menší dôchodkový nárok za každé odvedené euro, v porovnaní so súčasným stavom.

Vývoj strednej dĺžky života sa má do dôchodkového veku premietať v plnej miere. Dodatočný priemerný rok života v starobe sa tak približne v rovnakej výške premietne do úpravy dôchodkového veku. Bez ohľadu na nárast, pokles alebo stagnáciu dĺžky života v starobe by tak automat dôchodkového veku po roku 2029 stabilizoval priemerné obdobie poberania starobného dôchodku medzi rôznymi generáciami. „V porovnaní so súčasnými stavom by to prispelo k zlepšeniu medzigeneračnej spravodlivosti,“ argumentuje RRZ.

Predčasný dôchodok po 40 rokoch

Prvé vplyvy tohto opatrenia sa podľa rozpočtovej rady prejavia až od roku 2029. Zmeny sa tak dotknú ročníka 1967 a mladších ročníkov. Podľa aktuálnych demografických projekcií by dôchodkový vek mohol dosiahnuť 70 rokov až po roku 2080, teda o viac ako 60 rokov. Na rozdiel od pôvodného zámeru v novele Ústavy SR z decembra 2020 zostáva znižovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí o 6, 12 alebo 18 mesiacov zachované. Zohľadňovanie počtu vychovaných detí v dôchodkovom veku znížilo možný pozitívny vplyv opatrenia o 0,15 % HDP.

V súlade s Ústavou SR je toto opatrenie sprevádzané možnosťou predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Výška predčasného dôchodku by sa podľa rozpočtovej rady s postupne rastúcim dôchodkovým vekom čoraz viac znižovala. „Uvedené opatrenie má zároveň negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť vo výške 0,4 % HDP,“ upozorňuje RRZ. Rada preto upozorňuje, že aj hranica počtu odpracovaných rokov pre predčasný dôchodok by sa mala postupne zvyšovať rovnakým tempom ako vek odchodu do dôchodku.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť