Nehazardujte so svojím tlakom!

Foto: HOMOLA spol. s r.o.

BRATISLAVA 28. júla (WBN/PR) – Vysoký krvný tlak postihuje až 30 % dospelých Slovákov. V skutočnosti ich avšak môže byť oveľa viac alebo oveľa menej! Je to preto, že sa na slovenskom trhu na meranie tlaku často používajú tlakomery, ktoré merajú nepresne. Nameraná hodnota vášho tlaku nemusí byť totožná s reálnou hodnotou. Takýmto nepresným meraním tak hazardujete so svojím zdravím. Čo robiť, aby ste si odmerali tlak správne? Jednoducho, merať presným tlakomerom.

Ako spoznám presný tlakomer krvi u lekára?

Každý lekár musí používať overený tlakomer. Overený tlakomer spoznáte podľa okrúhlej overovacej nálepky, na ktorej je vyrazený dátum posledného overenia. Mechanickým tlakomerom platí overenie nálepka dva roky, elektromechanickým jeden rok.

Na overovacej značke musí byť identifikácia laboratória, dátum posledného overenia a značka autorizovanej osoby alebo určenej organizácie.

Čo v prípade domácností?

Tlakomer používaný v domácnosti nemusí byť zo zákona pravidelne kontrolovaný (kalibrovaný). Musí však byť označený značkou zhody CE so 4-miestnym číselným kódom a výrobca, resp. dodávateľ musí k nemu poskytnúť Vyhlásenie o zhode s európskymi smernicami. Novo zakúpený tlakomer nemusí byť automaticky presný. Pri uvádzaní tlakomera na trh je na Slovensku kontrolovaná iba jeho reprezentatívna vzorka, nie každý jeden kus, preto sa na trh dostávajú aj nepresné tlakomery.

To, či váš tlakomer krvi meria presne, sa dá zistiť jeho kalibráciou, ktorú vykonávajú v autorizovaných laboratóriách. Pomocou meracích prístrojov zistia, s akou chybou tlakomer meria, preveria aj tesnosť meracieho systému, rýchlosť poklesu tlaku pri meraní a stav používanej manžety. Ak si chcete byť istí, či si kupujete presný tlakomer, kúpte si skontrolovaný čiže skalibrovaný tlakomer s certifikátom alebo si ten váš dajte skalibrovať. Len vtedy dokážete s presnosťou odmerať váš skutočný tlak a vyhnúť sa tak zdravotným rizikám, ktoré vysoký tlak prináša.

Viac informácii o potrebe kontroly tlakomerov nájdete na:

http://www.presnetlakomery.sk/

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom