Nemecký systém prinesie do zdravotníctva revolúciu

Nemocnica
Foto: SITA/Nina Bednáriková

BRATISLAVA 20. decembra (WEBNOVINY) – Slovenské zdravotníctvo čaká od 1. januára 2013 radikálna zmena vo financovaní nemocníc, keďže od tohto dátumu má začať ostrá prevádzka DRG systému.

Ten zavádza platbu za skupiny diagnóz, ktoré majú podobnú klinickú a ekonomickú náročnosť.

„Pri DRG systéme sú zadefinované jasné pravidlá platby a tie pravidlá obnášajú primeranú efektívnu nákladovosť krytia poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Ján Gajdoš.

DRG systém podľa neho prinesie platbu na úrovni skutočných ale aj efektívnych nákladov za poskytnutú hospitalizáciu a zároveň berie do úvahy aj náročnosť tejto hospitalizácie z medicínskeho pohľadu.

Zmluva je podpísaná

Úrad už podpísal zmluvu o spolupráci pri vývoji a zavádzaní nového systému v nemocniciach s nemeckým Inštitútom pre úhradový systém v nemocniciach. Slovenský mechanizmus tak bude založený na nemeckom systéme.
Lekáreň
Foto: SITA/Dušan Hein

„V súčasnosti je vo svete tento úhradový systém najtransparentnejší, najobjektívnejší a najspravodlivejší a všetci účastníci v systéme verejného zdravotníctva po ňom volajú,“ uviedol Gajdoš.

Celkovú výšku investície na zavedenie systému nie je možné podľa Gajdoša zverejniť, keďže cena za vývoj slovenskej verzie systému podlieha na žiadosť nemeckej strany obchodnému tajomstvu.

Ako však dodal, nákladovosť projektu sa odhaduje vo výške 10 % z celkových nákladov vo verejnom zdravotnom poistení, ktoré sú momentálne na úrovni 3,6 mld. eur.

Projekt je zatiaľ podľa Gajdošových slov financovaný z rozpočtu ÚDZS. „Úrad je v tomto roku schopný zaplatiť prvú splátku, ktorá má byť uhradená do dvoch týždňov po podpísaní zmluvy, to znamená do konca roka,“ uviedol predseda úradu.

V ďalších rokoch však už ÚDZS požiadal o platbu zo štátneho rozpočtu. V prípade ak úrad nedodrží zmluvne zakotvené pravidlá, hrozia mu podľa Gajdoša sankcie až do výšky 600 tis. eur v období troch rokov. Maximálna jednorazová sankcia je na úrovni 200 tis. eur.

Motivácia pre nemocnice

Zavedenie DRG systému podľa Gajdoša bude nemocnice motivovať k väčšej efektívnosti, ale aj k reštrukturalizácii nemocníc. „Tieto zdravotnícke zariadenia budú môcť cez DRG systém vykonávať iba také výkony, na ktoré budú mať nielen materiálno-technicky, ale aj personálne,“ doplnil Gajdoš. Zdravotné poisťovne získajú priestor pre transparentnejšie alokovanie zdrojov, ako aj pre objektívnejšiu nákupnú politiku a ľahšie porovnávanie jednotlivých nemocníc. Samotným pacientom DRG systém nepriamo prinesie zlepšenie podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti zdravotné poisťovne podľa jeho slov platia nemocniciam paušálne za ukončenú hospitalizáciu, pričom cena sa určuje dohodou a úhrada sa vykonáva bez pravidiel. Nemocnice však tvrdia, že objem prostriedkov, ktoré od poisťovní dostávajú je nedostatočný a pokrýva ich náklady len zhruba na 70 až 80 %. „Dnes sa stane aj to, že pomerne náročný výkon klinický i ekonomický je uhradený nižšou sadzbou, ako hospitalizácia menej náročná,“ uviedol Gajdoš.

Nový systém si podľa predsedu úradu vyžiada aj celoplošné vzdelávanie viac ako 3 tis. osôb v rokoch 2012 a 2013. Prostriedky na školenia v objeme 6,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty chce úrad získať z Európskeho sociálneho fondu. Školením bude musieť prejsť 50 pracovníkov ÚDZS, ktorí budú následne školiť približne 2 080 zamestnancov ako aj 190 odborne spôsobilých osôb.

Každé zdravotnícke zariadenie bude musieť mať minimálne jednu až dve odborne spôsobilé osoby,“ vyjadril sa Gajdoš. Školenie bude musieť absolvovať aj zhruba 800 manažérov zdravotníckych zariadení. Úrad by sa tak mal stať vzdelávacou inštitúciou a všetci absolventi vzdelávania by mali získavať odbornú spôsobilosť alebo certifikát, ktorá bude podmienkou prevádzky zdravotníckeho zariadenia.

V prípade, ak by ÚDZS prostriedky z eurofondov nezískal, bolo by vzdelávanie hradené z prostriedkov úradu, no podľa Gajdošových slov im to skomplikuje situáciu a budú musieť improvizovať, keď vyškolí iba nevyhnutné množstvo 190 ľudí. O pridelení peňazí sa má rozhodnúť do konca roka.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Gajdoš