Nového prezidenta SFZ bude voliť 154 delegátov

Bez názvu
Prezident SFZ František Laurinec Foto: SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 14. septembra (WEBNOVINY) – Členovia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) na základe Stanov SFZ schválili sedemčlennú volebnú komisiu pre konferenciu SFZ, ktorá bude 25. septembra v Senci. Volebná komisia, ktorá mala prvé zasadnutie 23. augusta, pracuje v zložení: predseda Ľubomír Suchý a šesť jej členov: Štefan Valko, Juraj Pilát, Marián Kéry, Dušan Keketi, Peter Dedík, Pavol Holeščák a tajomníčkou komisie je Katarína Besedová.

Volebná komisia bude pripravovať, kontrolovať a koordinovať voľby šiestich nových funkcionárov SFZ pre ďalšie funkčné obdobie: prezidenta SFZ, viceprezidenta SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, ako aj troch nových členov VV SFZ: zástupcu trénerov, zástupcu rozhodcov, člena VV SFZ, ktorý bude zodpovedný za legislatívne a organizačné otázky, a predsedu revíznej komisie SFZ.

Ako pre agentúru SITA uviedol predseda komisie Ľubomír Suchý, návrh na kandidátov na tieto funkcie musia predkladatelia doručiť volebnej komisii SFZ najneskôr 16. septembra 2010 do 24.00 h. Miestom doručenia je sekretariát SFZ, Junácka 6, 832 80 Bratislava. Jeden kandidát môže kandidovať len na jednu z uvedených funkcií. Návrh na kandidatúru musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta a funkciu, o ktorú sa dotyčný adept uchádza. Predložený dokument musí tiež obsahovať písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou na navrhovanú funkciu, ako aj motivačný list a štruktúrovaný životopis v rozsahu jednej strany formátu A4. Na požadovaných dokumentoch musia byť aj mená a priezviská dvoch zodpovedných funkcionárov predkladajúceho subjektu s ich vlastnoručnými podpismi plus úradnou pečiatkou predkladajúceho subjektu.

Komisia Ľ. Suchého zhodnotí formálno-právne náležitosti návrhu a včasnosť jeho doručenia. V prípade, že návrh spĺňa požadované podmienky, pozve kandidáta na konferenciu. Volebná komisia upozorňuje, že kandidáti na jednotlivé funkcie sa musia zúčastniť na konferencii buď ako delegáti s právom hlasovať alebo ako pozvaní hostia. V prípade neprítomnosti, musia kandidáti volebnej komisii doručiť riadne zdôvodnenie neúčasti písomnou formou, najneskôr v deň konania konferencie 25. septembra do 10.00 h. Volebná komisia podľa závažnosti dôvodov neúčasti rozhodne, či predloží kandidatúru neprítomného kandidáta vo voľbách.

Ako v súvislosti s kandidatúrou do VV SFZ informovala oficiálna stránka SFZ (www.futbalsfz.sk), podľa platných noriem SFZ kandidátov navrhujú jeho riadni členovia – kluby, regióny, oblastné futbalové zväzy. Ale nie fyzické osoby. Pod návrhom na kandidáta musí byť podpis dvoch štatutárov subjektu, ktorý uchádzača o funkciu vo VV SFZ navrhuje. Kandidát musí dať písomný súhlas so svojou kandidatúrou. Po polnoci 16. septembra už nie je možné doplniť žiadne meno.

Na konferencii SFZ 25. septembra v Senci sa môže zúčastniť 154 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Ich rozdelenie je nasledovné: 96 delegátov majú regióny: 34 delegátov západ, 32 zástupcov východ, 25 stred, 5 Bratislava, svojich delegátov bude mať aj 48 ligových klubov, ako aj desať zástupcov pridružených členov SFZ (futsal, ženský futbal…).

V rámci príprav na spomínanú konferenciu Prezídium ÚLK už minulý týždeň zvolilo troch členov nového VV SFZ za ÚLK: Petra Kašpara, Jozefa Valoviča a Ivana Nemečkaya. Oni budú spolu s prezidentom ÚLK a zároveň viceprezidentom SFZ pre profesionálny futbal Karolom Belaníkom zastupovať ÚLK v novozloženom VV SFZ. Členovia Prezídia ÚLK vymenovali tiež dvanásť členov Rady SFZ za ÚLK podľa jednotlivých regiónov SR: za región Bratislava Rudolfa Jančeka, Vladimíra Kondrlíka a Miroslava Moravského, za región Západ Jozefa Petrániho, Dušana Vrťa a Petra Gergelyho, za región Stred Jozefa Antošíka, Ivana Tittela a Norbeta Krištu a za región Východ Erika Bogdanovského, Imricha Lukácsa a Jána Špiváka.

Zástupcovia členských klubov ÚLK zároveň schválili návrhy kandidátov na jednotlivé posty vo VV SFZ vrátane kandidátov na prezidenta SFZ a predsedu revíznej komisie SFZ, ktoré následne odovzdali so všetkými potrebnými dokladmi do 16. septembra 2010 volebnej komisii SFZ ako oficiálnu kandidátku ÚLK.

Prezídium ÚLK za kandidátov za prezidenta SFZ odporučilo dvoch kandidátov, ktorí záujem o tento post bol už dávnejšie medializovali – bývalého trénera slovenskej reprezentácie a bývalého vládneho splnomocnenca pre mládež a šport Dušana Galisa a majiteľa produkčného domu Forza a majiteľa FK Dukla Banská Bystrica Jána Kováčika. Mená konkrétnych kandidátov ÚLK na ďalšie funkcie vo VV SFZ ešte známe nie sú.

SITA

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marián Kéry
Firmy a inštitúcie SFZ Slovenský futbalový zväz