Nový autorský zákon môže zdražiť SMART televízory

Gustáv Budinský, tajomník ITAS, Mário Lelovský, prezident ITAS, Jiří Budinský, právny expert na autorský zákon Foto: ITAS

BRATISLAVA 1. júla (WBN/PR) – IT Asociácia Slovenska upozornila na závažný fakt, ktorý hrozí prijatím nového autorského zákona a dotkne sa všetkých občanov, rovnako predajcov elektrotechniky a jeho dôsledky ponesie aj štátna pokladnica. V Prílohe 2. nového zákona sa ustanovuje náhrada autorských práv z rozmnoženín na výšku 3 % ceny smart TV všetkých značiek bez rozdielu, ktoré ponúkajú spotrebiteľovi funkciu nahrávania obsahu. Do tejto kategórie spadá aj väčšina moderných smart televízorov.

Výška náhrad autorských odmien za vyhotovenie kópie diela bez súhlasu autora bude súčasťou ceny výrobkov uvádzaných na slovenský trh umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženín diel. Nový autorský zákon má byť schválený 1. 7. 2015. V praxi to znamená trojpercentné navýšenie kúpnej ceny smart televízorov.

V procese prípravy zákona, ako aj v pripomienkovom konaní sme spolupracovali s ministerstvom kultúry a dosiahli úpravu výšky mnohých, podľa nás neprimeraných, náhrad odmien na rôzne zariadenia,“ hovorí Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska. Mobilné telefóny a tablety, kde bola sadzba upravená z 3 % navrhnutých organizáciami kolektívnej správy práv autorov a iných vlastníkov príslušných práv (SOZA, LITA a pod.) na 0,7 % z ceny. Osobné počítače všetkých druhov, pri ktorých bola sadzba upravená z navrhnutých 3 % na 1 % z ceny počítačov.

Šéf ITASu pokračuje: „Náhrady navýšia cenu zariadení pre slovenských spotrebiteľov, ktorí ich musia v cene zariadení zaplatiť, aj keď funkciu vyhotovovania rozmnožením nikdy nepoužijú. O to absurdnejšia je najvyššia sadzba 3 % na smart televízory, ktoré nahratý záznam vysielania umožňujú prehrávať výlučne len na jednom konkrétnom zariadení – na TV prijímači.“ Mgr. Jiří Budinský, právny expert na autorský zákon zo spoločnosti DEDÁK & Partners dopĺňa: „Podľa nášho názoru sa teda nejedná o rozmnoženinu, ktorú je možné šíriť a používať na viacerých zariadeniach. Prípadná potenciálna ujma pre autora alebo iného vlastníka príslušných práv je tak minimálna a náhrada odmeny preto nie je namieste.“

V porovnaní s okolitými krajinami ČR a v Poľsku sú náhrady za vyhotovenie kópií autorský diel nižšie. Trojpercentné navýšenie ceny u elektroniky je jednoznačne dôvodom pre trhové správanie sa spotrebiteľa, a tým pádom odliv predaja do zahraničia a aj príjmov štátneho rozpočtu reprezentovaný poklesom príjmu z DPH v násobnej výške oproti poplatkom. Televízory predstavujú až 2/3 z obratu celkového predaja audiovizuálnej techniky a ťažiskový segment v spotrebnej elektronike.

IT Asociácia Slovenska navrhuje vzhľadom na tieto fakty nezavádzať na smart TV žiadnu sadzbu – tj. vylúčiť tento segment spotrebnej elektroniky zo zoznamu spoplatnených zariadení. Druhou alternatívou, ktorú navrhli bolo spresniť v zákone definíciu zariadenia, ktoré do kategórie spoplatnených zariadení bude spadať, a to nasledovne: Smart TV, ktoré umožňujú vyhotovenie alebo uloženie rozmnoženiny záznamu vysielania na externé zariadenie alebo záznamové médium, ktoré je možné prehrávať na iných zariadeniach.

Zástupcovia ITAS predložili pozmeňovacie návrhy Ministerstvu kultúry, členom výboru NR SR pre kultúru a médiá, ako aj predsedovi NR SR.

IT Asociácia Slovenska je reprezentatívnym profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku. Združuje 90 členov z radov všetkých významných domácich a zahraničných IKT spoločností ako aj spoločností z oblasti dovozu a predaja spotrebnej elektroniky. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb. Snaží sa aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti, podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií, podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy a hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom