Obce čakajú na peniaze pre pedagógov, počítajú s miliónmi

Peniaze
Foto: sofiaecho.com

BRATISLAVA 29. januára (WEBNOVINY) – Členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) očakávajú, že celková suma, ktorá bude vyplatená niektorým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom v materských školách, základných a stredných školách, ale aj v školských zariadeniach v rámci 5-percentného navýšenia, bude 18,3 milióna eur.

Povedal to dnes na tlačovej konferencii ZMOS-u v Bratislave výkonný podpredseda združenia Jozef Turčány. Vláda by mala podľa jeho slov na svojom rokovaní v stredu 30. januára povedať, koľko peňazí bude na platy uvoľnených a aj spôsob, akým budú prostriedky prevedené.

„O tomto je prerozdelenie prostriedkov pre mestá a obce, pričom samotný mechanizmus prerozdelenia je už na samotnej škole,“ priblížil.

Samosprávy peniazie zatiaľ nemajú

Samospráve doteraz nepreviedli na účty peniaze sľúbené na zvýšenie platov o päť percent pre pedagogických pracovníkov materských škôl a školských zariadení a všetkých nepedagogických zamestnancov školstva.

„Očakávame od ministerstva financií ich urýchlené presunutie na účty miest a obcí,“ informoval predseda ZMOS Jozef Dvonč s tým, že predpokladajú, že ministerstvo financií dorieši postup, spôsob a vyplatenie dotácie na úhradu zvýšených mzdových nárokov. Peniaze do taríf dostali len pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl.

Združenie miest a obcí Slovenska vyjadrilo v Memorande o spolupráci s vládou SR úsilie podieľať sa na stabilizácii a konsolidácii verejných financií a šetriť.

„Zaviazali sme sa vzájomne koordinovať svoju rozpočtovú politiku s vládou a zabezpečiť v tomto roku zníženie deficitu verejných financií na 2,9 percenta HDP,“ poznamenal Dvonč.

Pre obce to podľa neho znamená usporiť približne päť percent osobných výdavkov a desať percent výdavkov na tovary a služby miest a obcí. „Situácia v oblasti financovania miest a obcí Slovenska je skutočné vážna a zabezpečiť v danej situácii všetky služby v obciach v súlade so zákonom nie je už teraz jednoduché,“ dodal.

Zmena skomplikovala situáciu

Dvonc
Foto: SITA/Marián Peiger

Zmena nariadenia vlády SR číslo 630, ktorým sa zavádza pre zriaďovateľov povinnosť presunúť celý normatív na mzdy na základné školy, situáciu veľmi skomplikovala.

„Upozorňujeme, že dôsledkom takejto zmeny bude narušenie systému financovania základných škôl,“ uviedol Dvonč.

Peniaze, ktoré prichádzali do miesta v rámci tohto nariadenia, boli delené do dvoch skupín – 80 percent na mzdy a 20 percent na prevádzku, pričom z tých 80 percent bolo možné dať 90 percent na platy a zvyšných desať percent na zlepšenie podmienok v školách a presúvanie medzi jednotlivými školami.

Nariadenie vlády o presunutí celého normatívu na mzdy stavia podľa jeho slov v súčasnej situácii samosprávy do pozície štatistov, ktorí len prenesú prostriedky na mzdy na základné školy. „Odhadujeme, že 23 až 25 percent škôl bude mať problémy, pričom by sme radi vrátili pôvodné podmienky na rozdelenie normatívu,“ poznamenal.

V záujme stabilizácie podmienok a zabezpečenia bezproblémového financovania základných škôl žiada ZMOS vrátiť pôvodné podmienky na rozdelenie mzdového normatívu. „V podmienkach miest a obcí je optimálny doteraz platný spôsob a pravidlá rozdeľovania časti finančných prostriedkov mestami a obcami,“ vysvetli predseda ZMOS.

Pri decentralizácii v školstve v roku 2002 to boli práve mestá a obce, ktoré odstránili dovtedajšie zadlžovanie základných škôl, neplatenie základných odvodov za zamestnancov, ako aj nepreplácanie faktúr za tovary a služby dodávateľom.

Samospráva dokázala podľa Dvonča udržať systém bez negatívneho dopadu na výchovno-vzdelávací proces, oddlžila školy, mnohé zmodernizovala a zefektívnila ich prevádzku aj dofinancovaním z obecných peňazí. „Urobila tak aj vďaka prijatým právnym predpisom, ktoré umožňovali nielen pružne reagovať v oblasti miezd, ale aj umožňovali časti normatívu na prevádzku presunúť na mzdy a naopak,“ vysvetlil Dvonč s dodatkom, že striktne odmieta tvrdenie, že obce a mestá financie na školy minuli inde.

Svoje záväzky si obce plnia

Učitelia štrajkujú
Foto: SITA/Ivan Fleischer

Predseda ZMOS zároveň na tlačovej konferencii prehlásil, že obce a mestá plnia svoje záväzky v oblasti školstva voči svojim občanom a deťom veľmi zodpovedne. „Pomáhali a pomáhajú školám tak, ako by to štát nedokázal,“ dodal.

Členovia Združenia miest a obcí Slovenska hodnotia poskytovanie dotácií na rozvoj záujmových aktivít detí pozitívne. Pomôže to podľa Dvonča zapojiť väčší počet detí, takisto môžu mestá a obce poskytovať peniaze ľuďom pracujúcim s deťmi.

„Máme záujem na tom, aby deti nevychovávala ulica, preto budeme podporovať všetky organizácie, ktoré budú poskytovať voľnočasové aktivity,“ uviedol s tým, že mestá a obce neplánujú zrušiť centrá voľného času, deti sa budú preto môcť venovať svojim aktivitám.

Rada ZMOS na svojom minulotýždňovom zasadnutí rozhodla, že pre problémy a momentálnu situáciu v školstve zorganizuje pravdepodobne začiatkom marca celodennú konferenciu. Jej cieľom bude vysvetliť súvislosti v oblasti školstva a zároveň nájsť odpovede na problémy.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jozef Dvonč
Firmy a inštitúcie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska