Ochranári bijú na poplach, pre znečistenie vôd Žitného ostrova má zasadnúť Bezpečnostná rada SR

úhyn rýb, ryby
Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský ochranársky snem (S-O-S) žiada, aby opätovne zasadla Bezpečnostná rada SR v súvislosti s problémom kontaminácie podzemných vôd Žitného ostrova a prijala konkrétne opatrenia.

Ocenili Pellegriniho ochotu

V liste premiérovi Petrovi Pellegrinimu ochranári ocenili skutočnosť, že súčasný predseda vlády, na rozdiel od jeho predchodcu, akceptoval návrh, aby sa problematikou zaoberala Bezpečnostná rada štátu.

Vyjadrili však nespokojnosť, že rada v marci zobrala informácie o kontaminácii vôd iba na vedomie a neprijala opatrenia, splnenie ktorých si účinné a dlhodobo udržateľné riešenie problematiky ohrozenia podzemných vôd Žitného ostrova nevyhnutne vyžaduje.

S-O-S konštatuje, že pesticíd atrazín je len jednou z kontaminujúcich agrochemikálií ohrozujúcich podzemnú vodu. „Popri intenzívnom poľnohospodárstve tu pôsobia aj ďalšie zdroje znečistenia – staré environmentálne záťaže, skládky odpadu, golfové ihriská, devastačné výruby lesných a brehových porastov, masívna výstavba, veľké infraštrukturálne projekty, snahy o prehradzovanie starého koryta Dunaja, zmena hydrogeologických pomerov vplyvom Vodného diela Gabčíkovo a podobne,“ konštatuje za ochranárov environmentalista Mikuláš Huba.

V rozpore s ústavou

Ochrana vôd na Žitnom ostrove i celom Slovensku sa podľa S-O-S nezabezpečuje podľa platného vodného zákona a Rámcovej smernice EÚ o vode, čo je zároveň v rozpore s Ústavou SR. Ochranári tiež v liste konštatujú, že monitoring kvality podzemných vôd je nedostatočný a úplne chýba spracovanie údajov z monitorovania, čo by umožnilo zhodnotiť situáciu.

Neboli vytvorené a vzájomné prepojené monitorovacie systémy poskytujúce zosúladený a komplexný prehľad o kvalite podzemnej vody od zdrojov znečistenia cez kvalitu pitnej vody v ochranných pásmach až po kvalitu pitnej vody u odberateľov. Ani informácie pre občanov nie sú úplné a aktuálne.

„Inak povedané, slovenská spoločnosť nepozná dostatočne skutočný stav, netuší, čo bude nasledovať, pričom aj čiastkové dáta a poznatky naznačujú, že situácia je veľmi zlá pri súčasnom prístupe sa môže iba zhoršovať,“ píše sa na záver v liste.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Mikuláš HubaPeter Pellegrini
Firmy a inštitúcie Bezpečnostná rada SR