Od októbra by malo vzniknúť 72 okresných úradov

Úrad
Foto: SITA

BRATISLAVA 24. apríla (WEBNOVINY) – Od októbra by malo vzniknúť 72 okresných úradov, ktoré nahradia obvodné úrady.

Zaniknúť by malo pritom 248 miestnych orgánov štátnej správy. Vyplýva to z návrhu zákona o organizácii miestnej štátnej správy, ktorý na dnešnom rokovaní odsúhlasila vláda. Legislatíva predstavuje ďalšiu fázu reformy štátnej správy ESO.

Pri prvej fáze reformy zanikli k 1. januáru tohto roka špecializované krajské úrady. Ich pôsobnosť prešla na úroveň obvodných úradov.

Pri druhej fáze reformy čaká zánik všetky obvodné úrady životného prostredia, obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodné lesné úrady, obvodné pozemkové úrady a správy katastra.

Ich pôsobnosť prejde na integrovaný miestny orgán štátnej správy s novým názvom okresný úrad. Analogicky, pôsobnosť špecializovaných obvodných úradov v sídlach krajov má prejsť na okresné úrady v sídlach krajov.

Vznikom 72 okresných úradov v okresných mestách by sa mala podľa rezortu vnútra odstrániť doterajšia nerovnomernosť, keď obvodné úrady majú územné obvody vymedzené niekoľkými okresmi.

Okresné úrady by mali teda zodpovedať 72 okresom, pričom Bratislava a Košice by mali mať po jednom okresnom úrade s územnou pôsobnosťou pre všetky okresy týchto miest.

Z návrhu zákona vyplýva, že okresný úrad bude preddavkovou organizáciou ministerstva vnútra. Prednostu okresného úradu by mala vymenúvať a odvolávať vláda na návrh ministra vnútra.

Vymenovanie vedúceho odboru okresného úradu by sa malo zveriť prednostovi na základe návrhu príslušného ministra alebo vedúceho toho ústredného orgánu štátnej správy, ktorý riadi a kontroluje príslušný úsek štátnej správy.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom