Odborníci poradia rodičom, ako naučiť dieťa čítať s porozumením

Kniha, knihy, čítanie
Foto: ilustračné, Thinkstock

KOŠICE 19. mája (WebNoviny.sk) – Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) prichádza s cyklom neformálneho vzdelávania s názvom Čítajme s porozumením. Schopnosť čítať s porozumením súvisí so sluchovou gramotnosťou, ktorá sa rozvíja už v ranom, predškolskom veku.

Zameraný je na prácu s malými deťmi, aby sa u nich vyvinuli dobré základy pre neskoršiu prácu so slovom. Pilotný cyklus neformálneho vzdelávania je súčasťou úspešného projektu VKJB Knižnice pre vzdelávanie 50plus, spolufinancovaného z programu Erasmus+.

Tematické stretnutia

Ako informovala riaditeľka verejnej knižnice Soňa Jakešová, cyklus obsahuje štyri tematické stretnutia – sluchová gramotnosť a Eľkinova metóda; ako dať dieťaťu slová navyše; vytvorenie vzťahu k slovu v predškolskom veku; ako vybrať knihu a čítať s dieťaťom. Cyklus podujatí sa uskutoční v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Prvé stretnutie bude 24. mája, nasledujúce 7., 21. a 28. júna vždy od 17:00.

„Náš cyklus je určený rodičom, starým rodičom, pedagógom a verejnosti. Výskumy ukazujú, ako významne vplýva rozvoj sluchovej gramotnosti na neskoršie výsledky v škole a uplatnenie detí. Odborné lektorky záujemcov naučia, ako účinne pracovať s malými deťmi, ale aj ako rozpoznať ich prípadný hendikep a eliminovať jeho následky,“ uviedla Jakešová.

Poznanie zvukovej štruktúry jazyka

Záujemcovia sa dozvedia o najnovších poznatkoch, získajú informácie i praktické rady z oblasti psychológie čítania. Oboznámia sa s komunikačnými stratégiami a metódami, ktoré pomáhajú zvyšovať sluchovú gramotnosť detí. Lektorkami sú odborníčky pôsobiace v oblastiach špeciálneho pedagogického poradenstva, detskej psychológie a liečebnej pedagogiky Renáta Kišová, Simona Bugošová a Viktória Marcinová.

V úvode cyklu 24. mája špeciálna pedagogička zo Súkromného centra špeciálno – pedagogického poradenstva Renáta Kišová predstaví originálnu metódu ruského profesora vývojovej psychológie a pedagóga Daniila B. Eľkonina. Metóda podporuje vývin schopnosti čítať i písať cez uvedomenie si hláskovej štruktúry slova a poznaním zvukovej štruktúry jazyka.

Eľkonin vychádza z prirodzeného vývinu dieťaťa a skutočnosti, že dieťa sa najskôr naučí rozprávať, potom písať. Prirodzenými stavebnými prvkami hovorenej reči sú hlásky, písmená len umelo reprezentujú hlásky. Vo výuke čítania Eľkonin zohľadňuje postup, ktorý je pre dieťa prirodzenejší ako pri tradičnej výuke čítania v škole, kde je preferovaná analyticko-syntetická metóda.

Nízka čitateľská gramotnosť u detí

Vzdelávací cyklus Čítajme s porozumením je príspevkom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach k rozvoju čitateľskej gramotnosti. Podľa posledných výsledkov medzinárodných hodnotení čitateľskej gramotnosti v rámci štúdií PISA a PIRLS sa slovenské deti umiestnili na alarmujúco nízkych miestach. Na túto skutočnosť reagovali aj viacerí aktivisti.

V Košickom kraji vznikla webová platforma Čítajme si spolu, ktorá sa venuje propagácii čítania a ponúka rady rodičom a pedagógom. Zakladateľka tejto iniciatívy Viktória Marcinová je jednou z lektoriek vzdelávacieho cyklu Verejnej knižnice Jána Bocatia.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom