OKEČ

OKEČ – odvetová klasifikácia ekonomických činností

OKEČ – Čo to je?

Odvetová klasifikácia ekonomických činností (OKEČ) obsahuje zoznam pracovných činností, ktoré sú zoskupené do jednotlivých kategórií a oddielov. Korešpondujú aj s klasifikáciou ekonomických činností EU NACE. OKEČ charakterizuje činnosť firmy nie výrobok.

V zozname má každá činnosť pridelený vlastný kód, ktorým je päťmiestne číslo. Databáza OKEČ obsahuje stovky činností. Pre rýchlejšie vyhľadanie činnosti, ktorú potrebujete nájsť stlačte na klávesnici ctrl+f, napíšte názov a v tabuľke vám ju nájde.

Kód Názov
01000 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
01100 Pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo
01110 Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín i. n.
01120 Pestovanie zeleniny, záhradníckych špecialít a produktov pestovateľských škôlok
01121 Pestovanie zeleniny
01122 Pestovanie a zber húb
01123 Pestovanie kvetín a okrasných drevín
01130 Pestovanie ovocia, orechov, kultúr na výrobu nápojov a korenia
01131 Pestovanie ovocia a orechov
01132 Pestovanie kultúr na výrobu nápojov a korenia
01200 Chov zvierat
01210 Chov hovädzieho dobytka, produkcia mlieka
01220 Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01230 Chov ošípaných
01240 Chov hydiny
01250 Chov iných zvierat
01251 Chov drobných hospodárskych zvierat
01252 Chov kožušinových zvierat
01253 Chov domácich zvierat
01254 Chov cudzokrajných zvierat
01255 Chov laboratórnych zvierat
01256 Chov zveriny
01259 Chov iných zvierat i. n.
01300 Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo)
01400 Služby v poľnohospodárstve okrem veterinárnych služieb; krajinné záhradníctvo
01410 Služby spojené s pestovaním plodín; krajinné záhradníctvo
01420 Služby v chovateľstve okrem veterinárnych služieb
01500 Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb
01501 Lov, odchyt zveri
01502 Odchov zveriny
02000 Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby
02010 Lesníctvo a ťažba dreva
02011 Pestovanie lesa
02012 Ťažba dreva
02020 Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
02021 Služby pri pestovaní lesa
02022 Služby pri ťažbe dreva
05000 Rybolov, chov rýb a súvisiace služby
05010 Rybolov
05020 Chov rýb
10000 Ťažba čierneho uhlia, hnedého uhlia a lignitu; ťažba rašeliny
10100 Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia
10200 Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia
10300 Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet
11000 Ťažba ropy a zemného plynu; súvisiace služby okrem prieskumu
11100 Ťažba ropy a zemného plynu
11101 Ťažba ropy
11102 Ťažba zemného plynu vrátane plynu z podzemnej degazácie
11104 Ťažba bitúmenových bridlíc a piesku
11105 Ťažba prírodného propánbutánu
11200 Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu, okrem prieskumu
12000 Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
13000 Ťažba a úprava rúd
13100 Ťažba a úprava železných rúd
13200 Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd
14000 Ťažba a úprava ostatných nerastov
14100 Ťažba a úprava kameňa
14110 Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa
14120 Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu
14130 Ťažba a úprava bridlice
14200 Ťažba a úprava piesku a ílovitých zemín
14210 Prevádzka štrkovísk a pieskovísk
14220 Ťažba a úprava ílovitých zemín a kaolínu
14300 Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov
14301 Ťažba a úprava hnojivových nerastov
14302 Ťažba a úprava ostatných chemických nerastov
14400 Ťažba a úprava soli
14500 Ťažba a úprava nerastov i.n.
15000 Výroba potravín a nápojov
15100 Výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov
15110 Výroba a konzervovanie mäsa
15120 Výroba a konzervovanie hydiny
15130 Výroba mäsových a hydinových výrobkov
15200 Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov
15300 Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
15310 Spracúvanie a konzervovanie zemiakov
15320 Výroba ovocnej a zeleninovej šťavy
15330 Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n.
15400 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
15410 Výroba surových olejov a tukov
15420 Výroba rafinovaných olejov a tukov
15430 Výroba stužených jedlých tukov
15500 Výroba mliečnych výrobkov
15510 Prevádzka mliekarní, výroba masla a syrov
15520 Výroba zmrzliny
15600 Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov
15610 Výroba mlynských výrobkov
15620 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
15700 Výroba hotových krmív
15710 Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
15720 Výroba hotového krmiva pre domáce zvieratá
15800 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
15810 Výroba chleba; výroba čerstvých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
15820 Výroba trvanlivých pekárskych a cukrárskych výrobkov a koláčov
15830 Výroba cukru
15840 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
15850 Výroba cestovín
15860 Spracúvanie čaju a kávy
15870 Výroba chuťových prísad a korenín
15880 Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
15890 Výroba potravinárskych výrobkov i. n.
15891 Výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín i. n.
15892 Spracúvanie vajec
15893 Výroba droždia
15899 Výroba potravinárskych prípravkov i. n.
15900 Výroba nápojov
15910 Výroba destilovaných alkoholických nápojov
15920 Výroba etylalkoholu kvasením
15930 Výroba hroznového vína
15940 Výroba ovocného vína
15950 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
15960 Výroba piva
15970 Výroba sladu
15980 Produkcia prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
16000 Výroba tabakových výrobkov
17000 Výroba textílií
17100 Príprava a spriadanie textilných vlákien
17110 Príprava a spriadanie bavlnených vlákien
17120 Príprava a spriadanie mykaných vlnených vlákien
17130 Príprava a spriadanie česaných vlnených vlákien
17140 Príprava a spriadanie ľanových vlákien
17150 Spriadanie a úprava hodvábu vrátane šapového; spriadanie a tvarovanie synt. alebo umelých priadzí z nekonečných vlákien
17160 Výroba nití
17170 Výroba a spriadanie ostatných textilných vlákien
17200 Tkanie textílií
17210 Tkanie bavlnených textílií
17220 Tkanie mykaných vlnených textílií
17230 Tkanie česaných vlnených textílií
17240 Tkanie hodvábných textílií
17250 Tkanie ostatných textílií
17253 Tkanie ľanových textílií
17254 Tkanie jutových textílií
17259 Tkanie iných textílií
17300 Konečná úprava textílií
17400 Výroba textilných výrobkov okrem odevov
17401 Výroba posteľnej bielizne
17402 Výroba bytových doplnkov okrem kobercov
17403 Výroba stolových a podobných textilných výrobkov pre domácnosť
17404 Výroba plachiet, stanov a pod.
17409 Výroba ostatného textilného tovaru
17500 Výroba ostatných textílií
17510 Výroba kobercov a textilných podlahových krytín
17520 Výroba povrazníckeho tovaru, lán a sieťovín
17521 Výroba povraznícka
17522 Výroba sieťovín
17530 Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich, okrem odevov
17540 Výroba iných textílií i. n.
17541 Výroba stúh, strapcov a brmbolcov
17542 Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek
17543 Výroba textilnej vaty a výrobkov z nej
17544 Výroba textilných knôtov, hadíc a pod.
17545 Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastami
17549 Výroba textilných výrobkov i. n.
17600 Výroba pletených a háčkovaných textílií
17700 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov
17710 Výroba pančuchového tovaru
17720 Výroba pleteného a háčkovaného ošatenia
18000 Výroba odevov; úprava a farbenie kožušín
18100 Výroba kožených odevov
18200 Výroba iných odevov a odevných doplnkov
18210 Výroba pracovných odevov
18220 Výroba ostatného vrchného ošatenia
18230 Výroba spodnej bielizne
18240 Výroba ostatných odevov a doplnkov i. n.
18241 Výroba klobučníckych výrobkov
18249 Výroba ostatného ošatenia a odevných doplnkov z textilného materiálu
18300 Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru
19000 Vyčiňovanie a úprava kože; výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a obuvi
19100 Vyčiňovanie a úprava kože
19200 Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov
19300 Výroba obuvi
19301 Výroba koženej obuvi
19309 Výroba obuvi z ostatných materiálov
20000 Spracúvanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem výroby nábytku; výroba výrobkov zo slamy, z prútia a podobných materiálov
20100 Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
20200 Výroba dýhy; preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek
20300 Výroba stavebnostolárska a tesárska
20301 Výroba stavebnostolárska a tesárska základná
20302 Výroba prvkov na montované stavby z dreva
20400 Výroba drevených obalov
20500 Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, slamy, prútia a podobných materiálov
20510 Výroba ostatných výrobkov z dreva
20520 Výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov
20521 Výroba korkárska
20522 Výroba košikárska
21000 Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
21100 Výroba celulózy, papiera a lepenky
21110 Výroba celulózy
21120 Výroba papiera a lepenky
21200 Výroba výrobkov z papiera a lepenky
21210 Výroba vlnitého papiera, lepenky a obalov z papiera a lepenky
21220 Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
21230 Výroba kancelárskych potrieb z papiera
21240 Výroba tapiet
21250 Výroba iných výrobkov z papiera a lepenky i. n.
22000 Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahratých nosičov záznamu
22100 Vydavateľské činnosti
22110 Vydávanie kníh
22120 Vydávanie novín
22130 Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií
22140 Vydávanie nosičov záznamu zvuku
22150 Ostatné vydavateľské činnosti
22200 Tlač a súvisiace služby
22210 Tlač novín
22220 Tlač i. n.
22230 Viazanie kníh
22240 Prípravné tlačiarenské práce
22250 Vedľajšie činnosti súvisiace s tlačou
22300 Reprodukcia nahratých nosičov záznamu
22310 Reprodukcia nosičov záznamu zvuku
22320 Reprodukcia nosičov záznamu obrazu
22330 Reprodukcia počítačových nosičov informácií
23000 Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrového paliva
23100 Výroba produktov koksárenských pecí
23101 Výroba tuhých produktov koksárenských pecí
23102 Výroba plynných produktov koksárenských pecí
23200 Výroba rafinovaných ropných produktov
23300 Výroba jadrového paliva
24000 Výroba chemikálií a chemických výrobkov
24100 Výroba základných chemikálií
24110 Výroba technických plynov
24120 Výroba farbív a pigmentov
24130 Výroba iných základných anorganických chemikálií
24140 Výroba iných základných organických chemikálií
24150 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
24160 Výroba plastov v primárnej forme
24170 Výroba syntetického kaučuku v primárnej forme
24200 Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov
24300 Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov
24400 Výroba farmaceutických prípravkov, chemických produktov a produktov z rastlín na lekárske účely
24410 Výroba základných látok na výrobu farmaceutických prípravkov
24420 Výroba farmaceutických prípravkov
24500 Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických a toaletných prípravkov
24510 Výroba mydla a saponátov, čistiacích a leštiacích prípravkov
24520 Výroba kozmetických a toaletných prípravkov
24600 Výroba ostatných chemických výrobkov
24610 Výroba výbušnín
24620 Výroba glejov a želatíny
24630 Výroba éterických olejov
24640 Výroba chemických výrobkov na fotografické účely
24650 Výroba nenahratých nosičov záznamov
24660 Výroba chemických látok i. n.
24700 Výroba chemických vlákien
24701 Výroba syntetických vlákien
24702 Výroba umelých vlákien
25000 Výroba výrobkov z gumy a plastov
25100 Výroba gumových výrobkov
25110 Výroba gumových pneumatík a duší
25120 Protektorovanie a prestavba gumových pneumatík
25130 Výroba iných gumových výrobkov
25200 Výroba výrobkov z plastov
25210 Výroba dosiek, fólií, hadíc a profilov z plastov
25220 Výroba obalov z plastov
25230 Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
25240 Výroba ostatných výrobkov z plastov
26000 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
26100 Výroba skla a výrobkov zo skla
26110 Výroba plochého skla
26120 Tvarovanie a spracúvanie plochého skla
26130 Výroba dutého skla
26140 Výroba sklenených vlákien
26150 Výroba a spracúvanie iného skla vrátane technických sklenených nádob
26200 Výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov okrem používaných v stavebníctve; výroba žiaruvzdorných keramických výr.
26210 Výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov
26211 Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
26212 Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
26220 Výroba keramických výrobkov na sanitárne účely
26230 Výroba izolátorov a fitingov z keramiky
26240 Výroba iných keramických výrobkov na technické účely
26250 Výroba iných keramických výrobkov
26260 Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
26300 Výroba keramických obkladov a dlaždíc
26400 Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny
26500 Výroba cementu, vápna a sadry
26510 Výroba cementu
26520 Výroba vápna
26530 Výroba sadry
26600 Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
26610 Výroba stavebných prvkov z betónu
26620 Výroba stavebných prvkov zo sadry
26630 Výroba transportného betónu
26640 Výroba malty
26650 Výroba výrobkov z vlákien aglomerovaných cementom
26660 Výroba iných výrobkov z betónu, sadry a cementu
26700 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa
26800 Výroba iných nekovových minerálnych výrobkov
26810 Výroba brúsnych výrobkov
26820 Výroba nekovových minerálnych výrobkov i. n.
27000 Výroba kovov
27100 Výroba surového železa, ocele a ferozliatin
27200 Výroba rúr
27210 Výroba liatinových rúr
27220 Výroba oceľových rúr
27300 Iné prvotné spracúvanie surového železa a ocele
27310 Ťahanie za studena
27320 Valcovanie úzkych pásov za studena
27330 Tvarovanie za studena
27340 Ťahanie drôtov
27350 Hutnícke spracovanie surového železa a ocele i. n.
27400 Výroba drahých a iných neželezných kovov
27410 Výroba drahých kovov
27420 Výroba hliníka
27430 Výroba olova, zinku a cínu
27440 Výroba medi
27450 Výroba ostatných neželezných kovov
27500 Odlievanie kovov
27510 Odlievanie železa
27520 Odlievanie ocele
27530 Odlievanie ľahkých kovov
27540 Odlievanie ostatných neželezných kovov
28000 Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
28100 Výroba kovových konštrukcií
28110 Výroba kovových konštrukcií a ich častí
28120 Výroba kovových prefabrikátov na stavby
28200 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28210 Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
28220 Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28300 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
28400 Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia
28500 Spracúvanie a povrchová úprava kovov; všeobecné strojárstvo
28510 Spracúvanie a povrchová úprava kovov
28520 Všeobecné strojárstvo
28600 Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskeho tovaru
28610 Výroba nožiarskych výrobkov
28620 Výroba nástrojov
28630 Výroba zámkov a kovania
28700 Výroba ostatných kovových výrobkov
28710 Výroba oceľových zásobníkov a podobných kontajnerov
28720 Výroba drobných kovových obalov
28730 Výroba drôtených výrobkov
28740 Výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a pružín
28750 Výroba ostatných kovových výrobkov i. n.
29000 Výroba strojov a zariadení i. n.
29100 Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29110 Výroba motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle
29120 Výroba čerpadiel a kompresorov
29130 Výroba kohútikov a ventilov
29140 Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov
29200 Výroba ostatných strojov a zariadení na všeobecné účely
29210 Výroba pecí a horákov
29220 Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
29230 Výroba chladiarenských a vetracích zariadení okrem zariadení pre domácnosť
29240 Výroba strojov na všeobecné účely i. n.
29300 Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29310 Výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29320 Výroba ostatných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
29400 Výroba obrábacích strojov
29410 Výroba prenosného ručného mechanického náradia
29420 Výroba ostatných kovoobrábacích strojov
29430 Výroba ostatných obrábacích strojov i. n.
29500 Výroba ostatných strojov na špeciálne účely
29510 Výroba strojov pre metalurgiu
29520 Výroba banských a stavebných strojov
29530 Výroba strojov na výrobu potravín, nápojov a na spracúvanie tabaku
29540 Výroba strojov na výrobu textilu, odevov a kožiarskych výrobkov
29550 Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
29560 Výroba ostatných účelových strojov i. n.
29561 Výroba strojov a zariadení na spracúvanie gumy a plastov
29569 Výroba ostatných účelových strojov a zariadení
29600 Výroba zbraní a munície
29700 Výroba zariadení pre domácnosť i.n.
29710 Výroba elektrických zariadení pre domácnosť
29720 Výroba neelektrických zariadení pre domácnosť
30000 Výroba kancelárskych strojov a počítačov
30010 Výroba kancelárskych strojov
30020 Výroba počítačov a iných zariadení na spracúvanie údajov
31000 Výroba elektrických strojov a prístrojov i.n.
31100 Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31200 Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení
31300 Výroba izolovaných drôtov a káblov
31400 Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií
31500 Výroba svietidiel a elektrických lámp
31600 Výroba elektrických zariadení i. n.
31610 Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i. n.
31620 Výroba ostatných elektrických zariadení i. n.
32000 Výroba rádiových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov
32100 Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok
32200 Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky
32201 Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov
32202 Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
32300 Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení
33000 Výroba zdravotníckych, presných a optických prístrojov, hodín a hodiniek
33100 Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely
33200 Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístr. a zar. okrem zar. na riadenie priemysel.procesov
33300 Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov
33400 Výroba optických a fotografických zariadení
33500 Výroba hodín a hodiniek
34000 Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
34100 Výroba motorových vozidiel
34200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov
34300 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory
35000 Výroba ostatných dopravných zariadení
35100 Stavba a oprava lodí a člnov
35110 Stavba a oprava lodí
35120 Stavba a oprava rekreačných a športových člnov
35200 Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov
35300 Výroba lietadiel a kozmických lodí
35400 Výroba motocyklov a bicyklov
35410 Výroba motocyklov
35420 Výroba bicyklov
35430 Výroba invalidných vozíkov
35500 Výroba ostatných dopravných zariadení i. n.
36000 Výroba nábytku; výroba i. n.
36100 Výroba nábytku
36110 Výroba kresiel a sedadiel
36120 Výroba ostatného nábytku do kancelárií a obchodov
36130 Výroba ostatného kuchynského nábytku
36140 Výroba iného nábytku
36150 Výroba matracov
36200 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov
36210 Razenie mincí
36220 Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov i. n.
36300 Výroba hudobných nástrojov
36400 Výroba športového tovaru
36500 Výroba hier a hračiek
36600 Ostatná priemyselná výroba
36610 Výroba bižutérie
36620 Výroba metiel a kief
36630 Ostatná priemyselná výroba i. n.
36631 Výroba konfekčných zapínadiel
36632 Výroba detských kočíkov
36633 Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem papierových potrieb
36639 Výroba ostatných výrobkov i. n.
37000 Recyklovanie
37100 Recyklovanie kovového odpadu a šrotu
37200 Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
40000 Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody
40100 Výroba a rozvod elektriny
40110 Výroba elektriny
40120 Prenos elektriny
40130 Rozvod a predaj elektriny
40200 Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím
40210 Výroba plynu
40220 Rozvod a predaj plynných palív potrubím
40300 Výroba a rozvod pary a teplej vody
41000 Úprava a rozvod vody
41001 Prevádzka vodných tokov a zdrojov
41002 Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
45000 Stavebníctvo
45100 Príprava staveniska
45110 Demolácie a búranie budov; zemné práce
45120 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce
45200 Budovy a inžinierske stavby – konštrukcie a práce hrubej stavby
45210 Stavba budov, mostov a inžinierskych sietí
45211 Bytové budovy
45212 Nebytové budovy
45213 Inžinierske siete
45219 Stavba ostatných objektov
45220 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce
45230 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk
45240 Výstavba vodných diel
45250 Ostatné špecializované stavebné práce
45300 Stavebno-inštalačné práce
45310 Elektroinštalácie
45320 Izolačné práce
45330 Inštalačné práce
45340 Ostatné stavebno-inštalačné práce
45400 Kompletizačné a dokončovacie stavebné práce
45410 Omietkarské práce
45420 Stolárske a zámočnícke práce
45430 Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
45440 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45450 Ostatné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce
45500 Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
50000 Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel a motocyklov; maloobchodný predaj pohonných látok
50100 Predaj motorových vozidiel
50200 Údržba a oprava motorových vozidiel
50300 Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá
50400 Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva
50500 Maloobchodný predaj pohonných látok
51000 Veľkoobchod a sprostredkovanie veľkoobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov
51100 Sprostredkovanie veľkoobchodu
51110 Sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
51120 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
51130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi
51140 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
51150 Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, so železiarskym tovarom
51160 Sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
51170 Sprostredkovanie obchodu s potravinami, nápojmi a tabakom
51180 Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom i.n.
51181 Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
51189 Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
51190 Sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
51200 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami
51210 Veľkoobchod s obilninami, osivami a krmivami
51220 Veľkoobchod s kvetmi a rastlinami
51230 Veľkoobchod so živými zvieratami
51240 Veľkoobchod s kožkami, surovou a vypracovanou kožou
51250 Veľkoobchod s nespracovaným tabakom
51300 Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
51320 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51330 Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51340 Veľkoobchod s alkoholickými a inými nápojmi
51350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51360 Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51370 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51380 Veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
51400 Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
51410 Veľkoobchod s textilom
51420 Veľkoobchod s odevmi a obuvou
51430 Veľkoobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
51440 Veľkoobchod s porcelánom a sklom, tapetami a čistiacimi prostriedkami
51450 Veľkoobchod s kozmetickým tovarom
51460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
51470 Veľkoobchod s iným tovarom pre domácnosť
51500 Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom
51510 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami
51520 Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
51530 Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením
51540 Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením a potrebami
51550 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
51560 Veľkoobchod s inými medziproduktami
51570 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51600 Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51610 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51620 Veľkoobchod so stavebnými strojmi
51630 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51640 Veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadeniami
51650 Veľkoobchod s ostatnými strojmi pre priemysel, obchod a navigáciu
51660 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a nástrojmi vrátane traktorov
51700 Ostatný veľkoobchod
51800 Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom
51810 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51820 Veľkoobchod so strojmi a zariadeniami pre ťažbu, stavebníctvo a stavebné inžinierstvo
51830 Veľkoobchod so strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51840 Veľkoobchod s počítačmi, periférnymi zariadeniami a softvérom
51850 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51860 Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadeniami
51870 Veľkoobchod s ostatnými strojmi, prístrojmi a zariadením na použitie v priemysle, obchode a navigácii
51880 Veľkoobchod s poľnohospodárskym strojovým zariadením, náradím a príslušenstvom vrátane traktorov
51900 Ostatný veľkoobchod
52000 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov; oprava tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
52100 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52110 Maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä s potravinami, nápojmi a tabakom
52120 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52200 Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52210 Maloobchod s ovocím a zeleninou
52220 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
52230 Maloobchod s rybami, kôrovcami a mäkkýšmi
52240 Maloobchod s chlebom, koláčmi, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52250 Maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
52260 Maloobchod s tabakovým tovarom
52270 Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach
52300 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami
52310 Lekárne
52320 Maloobchod so zdravotníckym a ortopedickým tovarom
52330 Maloobchod s kozmetikou a toaletnými potrebami
52400 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
52410 Maloobchod s textilom
52420 Maloobchod s odevami
52430 Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52440 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a predmetmi pre domácnosť i.n.
52450 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
52460 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom
52470 Maloobchod s knihami, novinami a kancelárskymi potrebami
52480 Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach
52483 Maloobchod s tuhými palivami
52489 Ostatný maloobchod v špecializovaných predajniach i. n.
52500 Maloobchod s použitým tovarom v predajniach
52600 Maloobchod mimo predajní
52610 Zásielkový predaj
52620 Predaj v stánkoch a na trhoch
52630 Ostatný maloobchod mimo predajní
52700 Oprava tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
52710 Oprava obuvi a iných výrobkov z kože
52720 Oprava elektrických zariadení pre domácnosť
52730 Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52740 Oprava i. n.
55000 Hotely a reštaurácie
55100 Hotely
55110 Hotely a motely s reštauráciou
55120 Hotely a motely bez reštaurácie
55200 Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie
55210 Mládežnícke ubytovne, turistické nocľahárne a horské chaty
55220 Kempingy a táboriská vrátane miest pre karavany
55230 Dočasné ubytovanie i. n.
55238 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
55239 Ostatné dočasné ubytovanie i.n.
55300 Reštaurácie
55400 Bary
55500 Jedálne, výroba a dodávka hotových jedál
55510 Jedálne
55511 Závodné jedálne
55512 Školské a študentské jedálne
55519 Ostatné účelové stravovanie
55520 Výroba a dodávka jedál, pohostenie
60000 Pozemná doprava, potrubná doprava
60100 Železničná doprava
60101 Železničná osobná doprava a preprava
60102 Železničná nákladná doprava a preprava
60103 Železničná dopravná cesta
60200 Iná pozemná doprava
60210 Iná pravidelná osobná pozemná doprava
60211 Mestská hromadná doprava
60219 Ostatná pozemná pravidelná doprava osôb
60220 Taxislužba osobná
60230 Iná nepravidelná osobná pozemná doprava
60240 Nákladná cestná doprava
60241 Cestná verejná doprava nákladov
60242 Cestná neverejná doprava nákladov
60300 Potrubná doprava
60301 Potrubná doprava ropovodom
60302 Potrubná doprava plynovodom
60309 Ostatná potrubná doprava
61000 Vodná doprava
61100 Námorná a pobrežná doprava
61200 Vnútrozemská vodná doprava
62000 Letecká a kozmická doprava
62100 Pravidelná letecká doprava
62200 Nepravidelná letecká doprava
62300 Kozmická doprava
63000 Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií
63100 Manipulácia s nákladom a skladovanie
63110 Manipulácia s nákladom
63120 Skladovanie a uskladňovanie
63200 Iné vedľajšie činnosti v doprave
63210 Iné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
63220 Iné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
63230 Iné vedľajšie činnosti v leteckej doprave
63300 Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n.
63301 Služby cestovných kancelárií
63302 Služby cestovných agentúr
63303 Informačné služby pre turistov
63304 Sprievodcovské služby
63400 Činnosti iných dopravných agentúr
64000 Pošty a telekomunikácie
64100 Poštové a doručovateľské činnosti
64110 Činnosti poskytovateľov univerzálnej poštovej služby
64111 Poštové podacie a dodacie služby
64112 Poštové peňažné a obstarávacie služby
64120 Činnosti vykonávané poštovými podnikmi (mimo poštovej licencie)
64200 Telekomunikácie
64201 Rádiokomunikácie
64209 Ostatné telekomunikácie
65000 Finančné sprostredkovanie okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
65100 Peňažné sprostredkovanie
65110 Činnosti centrálnych bánk
65120 Ostatné peňažné sprostredkovanie
65200 Ostatné finančné sprostredkovanie
65210 Finančný lízing
65220 Ostatné poskytovanie úverov
65230 Ostatné finančné sprostredkovanie i. n.
66000 Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia
66010 Životné poistenie
66020 Dôchodkové zabezpečenie
66030 Neživotné poistenie
67000 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
67100 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
67110 Správa finančných trhov
67120 Sprostredkovanie obchodu s cennými papiermi a správa fondov
67130 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i. n.
67200 Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením
70000 Činnosti v oblasti nehnuteľností
70100 Činnosti v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastných nehnuteľností
70110 Rozvoj a predaj nehnuteľností
70120 Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností
70200 Prenájom vlastných nehnuteľností
70300 Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe zmluvy
70310 Realitné kancelárie
70320 Správa nehnuteľností na základe zmluvy
71000 Prenájom strojov a zariadení bez obsluhy a prenájom tovaru osobnej spotreby a potrieb pre domácnosť
71100 Prenájom automobilov
71200 Prenájom iných dopravných prostriedkov
71210 Prenájom iných pozemných dopravných prostriedkov
71220 Prenájom vodných dopravných prostriedkov
71230 Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov
71300 Prenájom strojov a zariadení
71310 Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
71320 Prenájom stavebných strojov a zariadení
71330 Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
71340 Prenájom ostatných strojov a zariadení i. n.
71400 Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i.n.
72000 Počítačové a súvisiace činnosti
72100 Hardvérové poradenstvo
72200 Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72210 Nakladateľstvo v oblasti softvéru
72220 Ostatné softvérové poradenstvo a dodávka softvéru
72300 Spracúvanie údajov
72400 Činnosti súvisiace s databázami
72500 Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov
72600 Ostatné činnosti súvisiace s počítačom
73000 Výskum a vývoj
73100 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73200 Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
74000 Iné obchodné služby
74100 Právne činnosti, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítor.čin.; daň.poradenstvo; prieskum trhu a verej.mienky; podnikateľ.poraden.; holdingy
74110 Právne činnosti
74120 Účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo
74130 Prieskum trhu a verejnej mienky
74140 Podnikateľské poradenstvo
74150 Činnosti týkajúce sa riadenia holdingových spoločností
74200 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74201 Architektonické a inžinierske služby vrátane projektovania
74202 Geologický prieskum
74203 Geodetické a kartografické činnosti
74204 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300 Technické testovanie a analýzy
74400 Reklamné činnosti
74500 Nábor a zabezpečovanie pracovných síl
74600 Pátracie a bezpečnostné služby
74700 Priemyselné čistenie
74800 Rôzne obchodné činnosti i. n.
74810 Fotografické činnosti
74820 Baliace činnosti
74830 Sekretárske a prekladateľské činnosti
74840 Ostatné obchodné činnosti i. n.
74850 Sekretárske a prekladateľské činnosti
74860 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu (call centrá)
74870 Ostatné obchodné činnosti i. n.
75000 Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
75100 Štátna správa, hospodárska a sociálna politika štátu
75110 Všeobecná verejná správa
75120 Usmerňovanie činnosti zariadení poskytujúcich zdrav.starostl., vzdeláv., kultúr. a iné sociál.služby okrem soc.zabezp.
75130 Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu
75140 Vedľajšie služby pre vládu ako celok
75200 Služby pre štát ako celok
75210 Zahraničné veci
75220 Obrana
75230 Spravodlivosť a súdnictvo
75240 Bezpečnosť a poriadok
75250 Protipožiarna ochrana
75300 Povinné sociálne zabezpečenie
80000 Školstvo
80100 Základné školstvo
80101 Predškolská výchova
80102 Základné školstvo
80200 Stredné školstvo
80210 Stredné všeobecno-vzdelávacie školstvo
80220 Stredné technické a odborné školstvo
80221 Stredné odborné učilištia
80222 Ostatné stredné technické a odborné školstvo
80300 Vyššie školstvo
80400 Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie
80410 Autoškoly
80420 Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie i. n.
80421 Vzdelávanie v jazykových školách
80422 Vzdelávanie v základných umeleckých školách
80429 Ostatné vzdelávanie
85000 Zdravotníctvo a sociálna pomoc
85100 Zdravotníctvo
85110 Činnosti nemocníc
85120 Činnosti ambulantnej lekárskej praxe
85130 Činnosti zubnej lekárskej praxe
85140 Ostatné činnosti v zdravotníctve
85141 Zdravotnícka hygienická služba pre ľudské telo
85149 Ostatné činnosti v zdravotníctve i. n.
85200 Veterinárne činnosti
85300 Činnosti sociálnej pomoci
85310 Činnosti sociálnej pomoci s ubytovaním
85320 Činnosti sociálnej pomoci bez ubytovania
90000 Odvádzanie odpadových vôd a zber odpadov, hygienické a podobné činnosti
90001 Likvidácia tuhých odpadov
90002 Odvod a čistenie odpadových vôd
90003 Čistiace a iné prevádzkové služby pre mesto alebo obec, i.n.
90010 Odvádzanie a úprava odpadových vôd
90020 Zber a zneškodňovanie iných odpadov
90030 Asanačné, ozdravovacie a podobné činnosti
91000 Činnosti členských organizácií i. n.
91100 Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií
91110 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91120 Činnosti profesijných organizácií
91200 Činnosti odborových zväzov
91300 Činnosti ostatných členských organizácií
91310 Činnosti cirkevných organizácií
91320 Činnosti politických strán
91330 Činnosti ostatných členských organizácí i. n.
91331 Činnosti organizácií mládeže
91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
91339 Činnosti ostatných členských organizácií
92000 Rekreačné, kultúrne a športové činnosti
92100 Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov
92110 Tvorba filmov a videozáznamov
92120 Distribúcia filmov a videozáznamov
92130 Premietanie filmov
92200 Činnosti rozhlasu a televízie
92300 Iné činnosti v kultúre a zábave
92310 Umelecká a literárna tvorba a jej interpretácia
92320 Činnosti kultúrnych a umeleckých zariadení
92330 Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
92340 Ostatné zábavné činnosti i. n.
92400 Činnosti tlačových kancelárií
92500 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
92510 Činnosti knižníc a archívov
92520 Činnosti múzeí a pamiatková starostlivosť
92530 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
92600 Športové činnosti
92610 Prevádzka športových zariadení
92620 Ostatné športové činnosti
92700 Ostatné rekreačné činnosti
92710 Činnosti herní a stávkových kancelárií
92720 Ostatné rekreačné činnosti i. n.
93000 Ostatné služby
93010 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
93020 Kadernícke a kozmetické činnosti
93030 Pohrebné a súvisiace služby
93040 Činnosti týkajúce sa telesnej pohody
93050 Ostatné služby i. n.
95000 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96000 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie
97000 Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie
99000 Exteritoriálne organizácie a združenia