Opatrovatelia sú stále znevýhodňovaní, nedostanú ani podporu a neprejde im ani vyšší úver na bývanie

Opatrovateľ, dôchodca
Asociácia na ochranu práv pacientov SR žiada prehodnotiť výšku opatrovateľských príspevkov. Foto: ilustračné, Gettyimages

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) žiada prehodnotiť výšku príspevkov. Opatrovatelia by podľa asociácie nemali byť znevýhodnení v porovnaní s inými skupinami zamestnancov a skupinami obyvateľov, ktoré štát podporuje vyššími finančnými príspevkami.

AOPP to uviedla ako zásadnú pripomienku počas pripomienkového konania k návrhu nariadenia vlády o výške sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výške peňažného príspevku na opatrovanie.

Opatrovanie nie je pracovný pomer

Pacientská asociácia upozorňuje na to, že v súčasnosti opatrovatelia nemajú nárok na nemocenské, dávku v nezamestnanosti ani materskú dávku.

„Bolo by potrebné zadefinovať nároky na uvedené dávky a obdobia pri opatrovateľoch, resp. pri asistencii,“ uviedla asociácia. Opatrovanie totiž podľa AOPP nie je považované za pracovný pomer ale za sociálnu dávku.

Zvýšenie sumy o stravné

Pri súčasných sumách príspevkov podľa asociácie nie je možné žiadať o vyšší úver, napríklad na bývanie, keďže z pohľadu banky je vysoké riziko smrti u opatrovaného.

„Možné riešenie by bolo rozšíriť možnosť úverového financovania aj pre opatrovateľov zo Štátneho fondu rozvoja bývania tak, ako to je to pri ZŤP,“ navrhuje AOPP.

Za každý odpracovaný deň v súlade so Zákonníkom práce žiada asociácia priznávať opatrovateľom aj asistentom stravné lístky, resp. zvýšiť sumu o stravné za každý deň. AOPP tiež požaduje, aby štát opatrovateľom vyplácal rekreačný príspevok.

Ako sa navýšia príspevky od júla?

Opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť príspevok na opatrovanie. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) má stúpnuť takmer o 32 eur na 508,44 eura mesačne.

Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje jednu osobu s ŤZP, príspevok má ísť nahor takmer o 16 eur na 254,22 eura.

Od začiatku budúceho mesiaca má vzrásť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 64 centov na 4,82 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok na opatrovanie štát poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Jeho výška je stanovená v závislosti od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od rozsahu poskytovaného opatrovania.

Navrhovaným nariadením sa majú zvýšiť všetky mesačné výšky peňažného príspevku na opatrovanie u opatrovateľov v tzv. produktívnom veku, ako aj u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Asociácia na ochranu práv pacientov SRMPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRŠtátny fond rozvoja bývaniaVláda SR