KDH vidí za financovaním projektu D4 a R7, ďalší megakšeft

Poslanci za KDH Pavol Zajac a Ján Hudacký majú k financovaniu projektu PPP výhrady ako napríklad to, že nezohľadňuje aj možnosti využitia verejných zdrojov, napríklad zo štátneho rozpočtu, eurofondov či Investičného plánu pre Európu.