Nafta sklad

Vodík je pre plynárov zaujímavý, pokračujú v jeho rozvoji ( venergetike.sk)

Členovia SPNZ sa už viac ako päť rokov zaoberajú skúmaním možností integrácie vodíka do plynárenskej infraštruktúry. Medzi úspešné projekty patrí Sun Storage, v rámci ktorého spoločnosť Nafta spolu s rakúskou firmou RAG vyskúšala uskladňovanie vodíka v podzemnom zásobníku zemného plynu.