Parlamentné výbory by mohli rokovať online, Vetrák sa spolieha aj na podporu opozície

Ustavnopravny vybor NR SR

Rokovania verejných schôdzí výborov Národnej rady SR by mohli byť po novom zabezpečené online formou. Zatiaľ však výlučne počas mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu. V novele zákona o rokovacom poriadku Národnej rady SR to navrhuje skupina koaličných poslancov.

Tiež navrhujú zabezpečiť audiovizuálny prenos zo zasadnutí parlamentu a jeho výborov tak, aby boli dostupné verejnosti. Malo by to byť ako trvalé riešenie bez ohľadu na mimoriadnu situáciu a núdzový stav. Predkladatelia argumentujú tým, že posledné týždne a mesiace neboli NR SR a jej orgány, predovšetkým výbory, uznášaniaschopné z dôvodu ochorenia viacerých poslancov na koronavírus.

Výbor nemusí byť uznášaniaschopný

Jeden z predkladateľov a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák (OĽaNO) pre agentúru SITA povedal, že ústavnoprávny výbor nebol už viackrát uznášaniaschopný. „Aktuálne máme viacerých chorých koaličných poslancov. Potom sa, žiaľ, dostávame do situácie, že ak sa na rokovaní výboru nezúčastní opozícia, ktorej účasť odhliadnuc od obštrukcií je v poslednom období chabá, ani výbor, ktorého zasadnutie sa koná na budúci týždeň, nebude uznášaniaschopný,“ doplnil.

Zdôraznil, že ak nebudú výbory uznášaniaschopné, „pozmeňujúce návrhy smerujúce k vylepšeniu návrhov zákonov sa presunú na rokovanie pléna, čím sa bude predlžovať zasadnutie parlamentu a zvyšovať riziko, že ochorejú ďalší poslanci“.

Výbory si na svojej ustanovujúcej schôdzi volia okrem dvoch podpredsedov aj dvoch overovateľov. Tí svojím podpisom overujú zápisnice a uznesenia výboru. Bez ich súčinnosti nemôže výbor riadne fungovať. Ak nie je ani jeden z overovateľov na rokovaní výboru prítomný, členovia si zvolia na danom rokovaní ďalšieho, respektíve ďalších overovateľov pre dané rokovanie.

Náhradníkov by mohla uvítať aj opozícia

„Takýto postup však nie je možný v prípadoch, ak ide o špecifické výbory, na ktorých overovatelia vykonávajú svoju činnosť aj tým, že nielen fyzicky podpisujú zápisnice a uznesenia výboru, ale ich podpisujú aj zaručeným elektronickým podpisom,“ píše sa v dôvodovej správe. Ako vhodné riešenie sa podľa predloženého návrhu javí zvolenie náhradníkov za overovateľov výborov. Toto riešenie môže byť kombinované aj s rokovaním výboru online.

Vetrák dodal, že predmetná novela je výsledkom činnosti pracovnej skupiny, ktorú vedie ako predseda ústavnoprávneho výboru. Členmi sú zástupcovia všetkých koaličných strán v parlamente. Novela bola odsúhlasená v poslaneckých kluboch všetkých koaličných strán.

„Vo vzťahu k opozičným poslancom predpokladám, že otázka náhradníkov za overovateľov bude prijatá pozitívne, lebo sa to týka aj výborov, ktorým predsedajú niektorí z nich. V prípade online rokovania výborov a audiovizuálneho prenosu z ich rokovania je podpora otázna, keďže podľa mojich informácií zavedenie týchto opatrení v minulosti nepodporovali,“ uviedol.

Podľa Vetráka boli finančné a technické zabezpečenia opatrení navrhovaných v novele rokovacieho poriadku vopred prerokované s Kanceláriou NR SR, ktorá je pripravená zabezpečiť ich na požadovanej úrovni.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Milan Vetrák