Platy starostov a primátorov čakajú zmeny, Pellegriniho vláda schválila návrh novely ministra Richtera

Imgl9823.jpg
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (druhý sprava) počas príchodu na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR za účasti premiéra Petra Pellegriniho na Úrade vlády SR. Bratislava, 20. august 2018. Foto: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Platy starostov a primátorov čakajú zmeny. Na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku NR SR ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako ústredný orgán štátnej správy pre pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy predložilo na rokovanie vlády návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie novely zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.

Vláda v stredu s návrhom novely súhlasila. Účelom poslaneckého návrhu zákona je podľa predkladacej správy zvýšenie koeficientov, ktoré slúžia na výpočet základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce, na úroveň účinnú do 31. mája 2011, zníženie stropu pre fakultatívne zvýšenie základného platu starostov a primátorov zo 70% na 60% ako aj znovuzavedenie odstupňovaného nároku starostov a primátorov na odstupné.

Pozitívna makroekonomická prognóza

Súčasná právna úprava platových pomerov starostov a primátorov je výsledkom protikrízového opatrenia účinného od 1. júna 2011, keď bolo potrebné vzhľadom na ekonomickú situáciu pristúpiť k zamedzeniu neprimeraného zadlžovania samospráv prostredníctvom zníženia nákladov na chod samospráv aj cez systém znižovania platov a zrušenia odstupňovania nároku na výšku odstupného.

Ako uvádza rezort práce vo svojom stanovisku, v súčasnosti možno konštatovať, že Slovenská republika úspešne prekonala krízové obdobie z rokov 2009 – 2013.

„Dôkazom sú nielen makroekonomické ukazovatele v posledných rokoch, ale aj pozitívna makroekonomická prognóza na najbližšie roky. Z uvedeného dôvodu je dostatočný priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení vrátane prehodnotenia platov starostov a primátorov,“ dodáva ministerstvo.

Komplikácie pred komunálnymi voľbami

Poslaneckým návrhom zákona sa navrhuje zvýšiť doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov v závislosti od počtu obyvateľov obce alebo mesta cca o desať percent.

Rovnako sa navrhuje obmedziť možnosť fakultatívneho zvýšenia základného platu prostredníctvom rozhodnutia obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 percent na 60 percent. Schválením novely zákona by sa tiež zaviedol odstupňovaný nárok na odstupné v závislosti od dĺžky výkonu funkcie starostu.

Ministerstvo práce v zákone navrhuje upraviť, aby na plat starostu, ktorý vykonáva funkciu starostu k 1. novembru 2018, sa do uplynutia jeho funkčného obdobia vzťahovali predpisy účinné do 30. októbra 2018.

„Vzhľadom na to, že medzi navrhovanou účinnosťou zákona (1. november 2018) a najbližšími voľbami do orgánov samosprávy obcí (10. november 2018) je len veľmi krátke obdobie, v nadväznosti na navrhované zmeny vo výpočte a určovaní platov starostov by bolo vhodné, aby sa nová právna úprava určovania platov vzťahovala až na starostov, ktorí vzídu z najbližších volieb. Predišlo by sa tým potenciálnym ťažkostiam a komplikáciám pri uplatňovaní zákona, keď by bolo potrebné zvolávať na poslednú chvíľu obecné zastupiteľstvo, aby určilo starostovi plat v súlade s novou právnou úpravou. Uvedené by sa netýkalo navrhovaných zmien vo výpočte odstupného – tie by sa vzťahovali aj na súčasných (odchádzajúcich) starostov,“ uviedlo ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRNR SR Národná rada Slovenskej republiky