Poistenie študentiek by bolo neprimerane veľkou výhodou, reaguje ministerstvo na návrh OĽaNO

Tehotenstvo, študentka
Foto: ilustračné, Getty Images

BRATISLAVA 17. októbra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR má výhrady k návrhu poslancov za hnutie OĽaNO, ktorým by sa pre študentky stredných a vysokých škôl zaviedol osobitný typ dobrovoľného nemocenského poistenia s nárokom výlučne na materskú dávku.

Študent, či študentka by podľa rezortu práce mali oproti iným dobrovoľne nemocensky poisteným neprimerane veľkú výhodu, keďže by mali veľmi zásadne nižšiu sadzbu na nemocenské poistenie, iba 2 % pri celkových 33,15 % pre ostatných poistencov, ktorí musia byť aj dobrovoľne dôchodkovo poistení.

„Navyše, takto poistená osoba by na účely poistenia v nezamestnanosti získala neoprávnenú výhodu s nižšou sadzbou nemocenského poistenia, čo zrejme ani nebolo zámerom predkladateľov,“ tvrdí ministerstvo.

Znevýhodnenie väčšiny pacientov

Prijatím návrhu poslancov za hnutie OĽaNO by sa podľa ministerstva práce zaviedol precedens, ktorý by významne znevýhodňoval väčšinu poistencov, resp. budúcich mamičiek a otcov, najmä v súvislosti s nárokmi na materskú dávku.

Oprávnene by sa cítili ukrátení a pravdepodobne by požadovali zase iné vyhovujúce výnimky zo všeobecných zásad poistenia na účely vzniku nároku na krátkodobé dávky, ako je materské, či poistenie v nezamestnanosti,“ upozorňuje rezort.

Poslanecký návrh OĽaNO by podľa ministerstva neprimerane zvýhodňoval tých študentov, ktorí by si uplatňovali nárok na maximálnu výšku materskej dávky. Odviedli by totiž poistné len 38,16 eura počas deviatich mesiacov, pričom mesačná výška materskej dávky by bola až 1 458,5 eura.

To nedosahujú ani poistenci, ktorí si odvádzajú omnoho vyššie poistné z miezd výrazne vyšších ako priemerná mzda v SR,“ dodáva ministerstvo.

Nárok len na materskú dávku

Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO navrhujú zaviesť osobitný typ dobrovoľného nemocenského poistenia pre študentky, z ktorého by im vznikal nárok len na materskú dávku.

Študentky by pritom platili poistné vo výške 2 % z nimi určeného vymeriavacieho základu oproti 4,4 % z vymeriavacieho základu, ktoré v súčasnosti platí dobrovoľne nemocensky poistená osoba s nárokom na všetky dávky nemocenského poistenia.

Študentky by boli zvýhodnené aj tým, že by nemuseli popri nemocenskom poistení platiť aj dôchodkové poistenie so sadzbou 28,75 %. Na takéto poistenie by sa pritom mohol prihlásiť študent alebo študentka vo veku od 16 rokov do najviac 26 rokov, ktorá je nezaopatreným dieťaťom z dôvodu sústavnej prípravy na povolanie.

O návrhu novely zákona o sociálnom poistení bude parlament rokovať v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady SR, ktorá sa začína v utorok 16. októbra tohto roka.

Vek prvorodičiek sa zvýšil

Chceme pomôcť mladým študentkám a vývoju demografie na Slovensku,“ povedala na pondelkovej tlačovej besede poslankyňa NR SR za OĽaNO Soňa Gaborčáková. Práve pomoc študentkám by sa podľa nej mala stať kľúčovou témou Slovenska.

Poslankyňa NR SR za OĽaNO Anna Verešová upozornila na to, že priemerný vek prvorodičiek na Slovensku sa zvýšil na 28 rokov, pričom ideálnym časom na prvý pôrod je vek od 20 do 30 rokov.

Na vysokej škole podľa nej v súčasnosti študuje okolo 90 tisíc mladých žien, ktoré sa v súčasnosti po štúdiu musia najprv zamestnať, aby mali nárok na materskú dávku.

Dôchodkové poistenie

Zníženie sadzby oproti súčasnej sadzbe 4,4 % pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu predstavuje zvýhodnenie pre študentov, ktorí počas štúdia nedosahujú dostatočné príjmy,“ uviedli opoziční poslanci.

Ako uviedli, dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa platnej právnej úpravy môže byť fyzická osoba len vtedy, ak je zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistená.

To znamená, že platí okrem sadzby 4,4 % zo zvoleného vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie aj dôchodkové poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu úhrnne v sadzbe 28,75 % vymeriavacieho základu. Spolu je to 33,15 %,“ upozornili poslanci za OĽaNO.

Ochranná lehota

Opoziční poslanci tiež navrhujú zaviesť novú ochrannú lehotu, ktorá by sa vzťahovala len na materské dávky. Malo by ísť o ochrannú lehotu v dĺžke 15 mesiacov pre poistenku, ktorej nemocenské poistenie zaniklo ešte pred otehotnením, pričom termín jej pôrodu nastal v tejto lehote.

Dĺžka ochrannej lehoty 15 mesiacov bola stanovená tak, aby nárok na materské mala aj poistenka, ktorá otehotnie do 6 mesiacov od zániku nemocenského poistenia za súčasného splnenia ďalších zákonných podmienok,“ tvrdia poslanci za OĽaNO.

Súčasná úprava ochrannej lehoty pre tehotné poistenky podľa nich nie je postačujúca, pretože pokrýva len situácie, v ktorých je žena najskôr tehotná, až následne jej zanikne nemocenské poistenie. „Mnoho žien by práve obdobie nezamestnanosti chcelo využiť na založenie si rodiny,“ uviedli poslanci.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Anna VerešováSoňa Gaborčáková
Firmy a inštitúcie OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti