Poisťovňa Kooperativa eviduje škody v dôsledku silných dažďov za viac ako 3 milióny eur

Downpour in the summer storm and rain drops on the roof
Foto: Getty Images

Tohtoročné leto sa na Slovensku nesie aj v znamení zvýšeného výskytu búrok a prívalových dažďov. Tento prírodný živel spôsobil klientom poisťovne KOOPERATIVA za ostatné dva mesiace škody vo výške viac ako 3 milióny eur. Tie vznikli v prevažnej miere v dôsledku záplav a povodní, ktoré si vyžiadali svoju daň na  poškodených cestách, častiach nehnuteľností či autách. Pri uzatváraní poistenia svojho majetku je preto dôležité pamätať aj na takéto náhle udalosti. 

Na základe škodových udalostí súvisiacich s povodňami, záplavami a prívalovými dažďami, hlásenými počas letných prázdnin, sa najväčšie škody na majetku očakávajú v Prešovskom a Žilinskom kraji. Škody po búrkach sa podľa analýz poisťovne najvýraznejšie prejavujú predovšetkým na lesných cestách či cestách rôznych kategórií, vrátane ich premostení, priepustov a pod. Z hľadiska poistenia súkromného majetku hlásia Slováci najmä škody na stavebných súčastiach svojich nehnuteľností – prevažne sú to zaplavené pivničné priestory, garáže, poškodené terasy, strechy a zatečené steny. Spomedzi vzniknutých škôd bolo nahlásených aj viac ako 100 prípadov zaplavenia motorových vozidiel. Okrem škôd, ktoré vznikli najčastejšie v dôsledku záplav a prívalových dažďov, boli počas leta vo zvýšenej miere registrované aj udalosti spôsobené ľadovcom, úderom blesku či letnými víchricami.

Ako sa poistiť pre prípad rizika povodní

V súvislosti s ochranou majetku pred prívalovými dažďami a povodňami odporúča KOOPERATIVA komplexné poistenie Bezstarostný domov. Poistenie zahŕňa poistnú ochranu nehnuteľnosti a vybavenia domácnosti, okrem iného aj v prípade združeného živlu – teda poskytuje poistnú ochranu aj pred povodňami a záplavami. Pri dojednaní poistenia poisťovňa KOOPERATIVA nepoužíva povodňové mapy a neuplatňuje výluky v súvislosti s adresou rizika.

Pri povodniach a prívalových  dažďoch  dochádza v prípade poistenia motorových vozidiel najmä ku škodám na vozidlách v dôsledku ich zaplavenia. Tieto poškodenia sú kryté havarijným poistením. V rámci  Povinného zmluvného  poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) však naša poisťovňa poskytuje poistné pre poistené vozidlá formou verejného  prísľubu krytia škôd zo živelných udalostí. Z tohto verejného prísľubu je možné taktiež poskytnúť poistné plnenia u vozidiel poškodených  vybranými živelnými rizikami, ako je povodeň, záplava, víchrica, pád stromov, zosuv pôdy a podobne,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA, Silvia Nosková Illášová.

Ako postupovať v prípade povodne 

Tak ako pri všetkých škodových udalostiach, aj pri škode na majetku spôsobenej povodňou či záplavou je potrebné nahlásiť túto udalosť poisťovni čo najskôr. Vzniknuté škody je potrebné zdokumentovať fotograficky, a to ešte pred začiatkom ich bezprostredného odstraňovania. Pre tento účel sú úplne postačujúce zábery nafotené telefónom. Zdokumentovať je nevyhnutné taktiež všetky zmeny, ktoré klienti uskutočnia s cieľom zamedziť ďalšiemu zväčšovaniu vzniknutej škody.

Klientom odporúčame volať na číslo 0850 111 577, alebo poistnú udalosť nahlásiť online cez webovú stránku našej poisťovne www.koop.sk,“ uzatvára Silvia Nosková Illášová z poisťovne KOOPERATIVA.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 60 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby takmer 1,5 miliónu klientov.
Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31. 12. 2019 úroveň takmer 32,27 %.

Vienna Insurance Group (VIG) je vedúcim špecialistom na poistenie v Rakúsku ako aj v strednej a východnej Európe. Približne 50 spoločností v 25 krajinách tvorí koncern s dlhou tradíciou, silnými značkami a výraznou blízkosťou ku klientom. VIG stavia na základoch 190 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva. S približne 24 000 zamestnancami je koncern Vienna Insurance Group jasným lídrom na svojich trhoch v Rakúsku a v krajinách SVE a toto skvelé postavenie mu umožňuje naplno čerpať z dlhodobého rastového potenciálu regiónu so 180 miliónmi obyvateľov. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikom s najvyšším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX; akcie sú kótované aj na Pražskej burze.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom