Poľnohospodárstvo Slovenska dosiahlo kladný výsledok, záporné saldo sa však prehĺbilo

Kombajn, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, Thinkstock.

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Poľnohospodárstvo aj potravinárstvo Slovenskej republiky, podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR, dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením.

Poľnohospodárstvo dosiahlo za rok 2017 takýto zisk vo výške 60,2 mil. eur, keď v porovnaní s rokom 2016 sa jeho úroveň mierne zvýšila o 11,5 mil. eur.

Potravinársky priemysel SR zaznamenal zisk vo výške 163,2 mil. eur, no v medziročnom porovnaní tento zisk klesol o 9,1 mil. eur. Vyplýva to z takzvanej zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Na vývoj vplýval cenový faktor

Úroveň kladného výsledku hospodárenia v poľnohospodárstve v minulom roku sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 23,6 %. Výnosy poľnohospodárstva v roku 2017 dosiahli úroveň 2,389 miliardy eur. Náklady predstavovali 2,329 miliardy eur a rástli pomalším tempom (rast o 3,5 %) ako výnosy (rast o 4,0 %).

Tržby za predaj vlastných poľnohospodárskych výrobkov dosiahli vlani úroveň 1 650,2 mil. eur, z toho za predaj rastlinných výrobkov 921,0 mil. eur a predaj živočíšnych výrobkov 729,2 mil. eur. Medziročne vzrástli tieto tržby o 3,6 %, čo súviselo podľa MPRV SR najmä s rýchlejším nárastom tržieb za živočíšne výrobky (9,6 %), pretože tržby za rastlinné výrobky klesli (-0,7 %).

„Pozitívny vývoj bol ovplyvnený cenovým faktorom – nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov, pri hmotnostnom poklese hrubej poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej. Kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý aj vplyvom stability vyplácania podpôr pri súčasne medziročnom zlepšení speňažovania živočíšnej produkcie, čo čiastočne vykompenzovalo celkový pokles tržieb z rastlinnej produkcie,“ komentovalo výsledky ministerstvo pôdohospodárstva v zelenej správe.

Najviac sa darilo nápojom a pečivu

Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR zaznamenal v roku 2017 v potravinárskom priemysle SR (výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov) najvyšší kladný výsledok hospodárenia odbor výroby nápojov (49 mil. eur).

Významnejšiu úroveň dosiahol tiež odbor výroby ostatných potravinárskych výrobkov (34 mil. eur), pečiva a múčnych výrobkov (24 mil. eur), mlynárskych výrobkov a škrobových výrobkov (16 mil. eur), mliečnych výrobkov (12 mil. eur), spracovanie a konzervovanie rýb kôrovcov a mäkkýšov vrátane výroby rastlinných a živočíšnych olejov a tukov (10 mil. eur).

Na produkcii výrobkov potravinárstva SR mali rozhodujúci podiel podniky s 20 a viac zamestnancami (284 podnikov), ktoré vytvorili kladný výsledok hospodárenia na úrovni 154,0 mil. eur, ktorý medziročne klesol o 24,3 mil. eur (13,7 %).

Z celkového počtu podnikov ziskové podniky predstavovali 68,0 % a vytvorili zisk v objeme 178 mil. eur a strata stratových podnikov predstavovala -26 mil. eur. Podiel ziskových podnikov medziročne klesol (o 0,3 p. b.).

Zahraničný obchod pri agropotravinárskych výrobkoch zaznamenal podľa zelenej správy vlani záporné saldo (-1 402 mil. eur), ktoré sa medziročne opäť prehĺbilo. Podiel zahraničného obchodu agropotravinárstva SR na zahraničnom obchode SR sa tak znížil na celkovom dovoze (o 0,28 p. b.) ako aj na celkovom vývoze (o 0,25 p. b.).

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR