Pomáhame seniorom žiť krajšie a plnohodnotnejšie

Fond GSK 2011 logo
Fond GSK 2011 logo

BRATISLAVA 2. decembra (WBN/PR) – V popredí záujmu médií i širokej verejnosti sú v dnešnej dobe najmä mladí a dynamickí ľudia, staroba akoby ani nebola zaujímavá. Avšak počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom, neustále narastá. Fond GSK sa preto rozhodol podporiť v roku 2011 finančným grantom práve projekty, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života seniorov, priniesť im pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života.

Fond GSK udeľuje každoročne finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť život znevýhodnených skupín a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, aby mohli žiť kvalitnejšie a začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. Tento rok je jeho cieľom podporiť projekty pre seniorov, ktorí sú často na okraji záujmu, no pritom chcú aj napriek svojmu veku žiť aktívne, majú svoje túžby a očakávania.

Do Jesennej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty z Fondu GSK sa prihlásilo 52 organizácií a združení z celého Slovenska. Priniesli mnoho zaujímavých nápadov, ako pomôcť seniorom zlepšiť ich život, podporiť ich integráciu a antidiskrimináciu. Nezávislá výberová komisia nakoniec vybrala 18 víťazných projektov, ktoré získali podporu Fondu v rôznej výške v celkovej sume 19 735 €. Ich cieľom je posilniť u seniorov pocit užitočnosti pre spoločnosť, podporovať vedomie vlastnej hodnoty a bohatých životných skúseností, ponúknuť možnosti zmysluplnej činnosti a kontaktu so svetom aj vo vyššom veku, či rozvoj spoločenského a kultúrneho vyžitia seniorov.

Vďaka finančnej podpore Fondu GSK vznikne pre seniorov dielňa na výrobu vyrezávaných sviečok, budú si môcť zacvičiť pilates a zumbu, zúčastniť sa tréningov pamäte a rôznych workshopov. Ďalší si budú môcť pripraviť a nacvičiť scénické divadlo, vyrobiť si kulisy a ušiť kostýmy, aby hru nakoniec odprezentovali širokej verejnosti na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Iní budú môcť ukázať svoje schopnosti v divadle, kde budú niektorí vystupovať ako herci a ďalší budú pomáhať ako organizačný personál počas predstavení. Deti v materskej a základnej škole sa spolu so seniormi zúčastnia kultúrnych či športových podujatí s cieľom prepojiť staršiu a mladšiu generáciu, predchádzať diskriminácii a zvyšovať toleranciu a záujem detí o starších, ktorí im môžu odovzdať množstvo životných skúseností a umeleckých zručností. Obyvatelia Domova sociálnych služieb získajú špeciálnu hydraulicky zdvíhateľnú stoličku, ktorá umožní komfortnejšie a ľudsky prijateľne vykonávať toaletu čiastočne imobilných seniorov v asistovanej kúpeľni. Starší Bratislavčania sa budú môcť stretávať pri rannej káve a čaji o piatej, ktorých súčasťou budú rôzne sezónne aktivity, hudobné popoludnia, stretnutia s umelcami či duchovné stretnutia. Podporené projekty tiež umožnia seniorom navštevovať rôzne krúžky, ako aj vzdelávať sa s ohľadom na potreby a najčastejšie problémy ľudí v dôchodkovom veku.

Všetky informácie o Fonde GSK, jeho poslaní, činnosti, cieľoch, ako aj informácie pre žiadateľov o grant, sú najnovšie dostupné na novej web stránke Fondu GSK www.fondgsk.sk.

V roku 2011 udeľoval Fond GSK finančné granty dvakrát – v Jarnej a Jesennej výzve. V oboch spolu sa o príspevok uchádzalo 86 projektov zameraných na pomoc seniorom z celého Slovenska (34 uchádzačov v Jarnej a 52 v Jesennej výzve). Grant získalo spolu 35 projektov – 17 v Jarnej a 18 v Jesennej výzve. Celková rozdelená suma dosiahla 38 760 eur.

Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie a aj prostredníctvom Fondu sa snaží vypočuť čo najviac volaní o pomoc, prispieť k skutočným pozitívnym zmenám a napĺňať tak motto „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. V udeľovaní grantov bude Fond GSK pokračovať aj v roku 2012.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom