Poškodený náhrobný kameň vám môže preplatiť poisťovňa

17413.jpg

Náhrobný kameň vám môžu poškodiť nielen vandali a prírodné živly, ale aj správca cintorína. Ako treba postupovať, ak zistíte, že pomník vám niekto poškodil?

Zhorený veniec a následne obhorený náhrobný kameň, zlomený kríž, ukradnutá mramorová váza, ale aj kus náhrobnej tabule, odlomenej pri kosení trávy. Aj také neprijemnosti vás môžu stretnúť pri najbližšej návšteve cintorína. POISTOVNE.SK vám odporúčajú, ako treba v takýchto prípadoch postupovať.

Škodu nahláste správci cintorína aj polícii

Každú, aj drobnú krádež vázy či lampáša by ste mali nahlásiť správcovi cintorína. Pokiaľ sa o krádeži dozvie, bude môcť prijať lepšie opatrenia na zabránenie krádežiam v budúcnosti. Mnohé veľké cintoríny spolupracujú s políciou. Tá môže na miestach posledného odpočinku hliadkovať aj v noci, keď sú pre verejnosť zatvorené. Hoci je veľmi ťažké odhaliť páchateľa, veľmi užitočná môže byť každá informácia, na ktorých miestach dochádza najčastejšie ku krádežiam.

Nie je zločin ako zločin

Pokiaľ vám vandali spôsobili škodu väčšieho rozsahu, kontaktujte políciu priamo. Nezabúdajte, že takýto čin môže byť klasifikovaný ako hanobenie miesta posledného odpočinku. Ide o špecifickú formu trestného činu, za ktorú hrozí vinníkovi trest odňatia slobody až na dva roky. Musí mu však byť dokázaný úmysel hanobenia.

Aj náhrobný kameň sa dá poistiť

Škody na cintorínoch nespôsobujú len vandali a prírodné živly, ale aj správcovia cintorína. Poisťovne sa viackrát stretli s prípadom, keď bol pomník poškodený nepozornosťou či nedbalosťou pri správe pietneho miesta. Napríklad keď správca pri kosení trávy kosačkou odlomil časť náhrobnej tabule.

Ak je správcom cintorína obec, takéto poškodenie sa môže riešiť z poistenia zodpovednosti za škodu, ktorú má daná obec poistenú.

Pokiaľ pomník poškodí neznáma osoba alebo živel, náklady na jeho opravu vám môže pokryť poistenie náhrobného kameňa. Poisťovne ponúkajú tento druh poistenia buď zvlášť, alebo ako súčasť poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. V tomto prípade ste chránení nielen proti vandalom, ale aj proti prírodným živlom. Víchrica, krupobitie, polámané konáre dokážu na pomníkoch napáchať veľké škody.

Pri poistení náhrobného kameňa zvyčajne máte kryté tieto riziká:

  • Riziko vandalizmu
  • Riziko krádeže náhrobného pomníka
  • Ochrana pred pádom predmetov a nárazom vozidla
  • Poistenie pred víchricou, krupobitím, úderom blesku
  • Poistenie proti iným živelným pohromám (požiarom, záplavou, zosuvom pôdy a pod.)

Nárobný pomník nie je lacná záležitosť. Ceny za náhrobné pomníky sa pohybujú v prípade celožulového jednohrobu od 800 eur vyššie a žulového dvojhrobu od 1 000 eur.

Peňaženky nechajte doma

Pri návšteve cintorína počas pamiatky zosnulých však treba byť ostražitý a myslieť aj na vlastnú bezpečnosť. Okrem trúchliacich rodín sa po chodníkoch pohybujú aj organizované skupiny vreckárov. Častými objektami sú dámske kabelky. Vyhýbajte sa tlačenici a cenné veci či väčšiu hotovosť radšej nechajte doma. Kabelku si dobre zazipsujte, nikde ju neodkladajte a majte ju stále pri sebe.

Nezabudnite na reflexné prvky

Dušičkové obdobie je rizikové aj z hľadiska preplnených ciest, na ktoré vyrážajú aj tzv. sviatoční vodiči. Zvyčajne sa to prejaví vo vyššom počte dopravných nehôd. V blízkosti cintorínov, na cestách a parkoviskách treba rátať aj so zvýšeným počtom chodcov. Pre vlastnú bezpečnosť by sme nemali zabúdať na reflexné prvky. Najmä v noci a za sychravého počasia sú osoby v tmavom oblečení pre šoférov takmer neviditeľné.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom